Hela släkten Elfbrink

Jag har nu skrivit en utförlig artikel om hela släkten Elfbrink, med alla grenar. Sammanlagt 65 sidor, inklusive appendix med bl.a. Olof Elfbrinks föräldrars härstamning, och sambanden med släkten Elfstrand. Artikeln finns här: Släkten Elfbrink.

Godbitarna har jag berättat om här den senaste tiden, under arbetets gång.

Jag räknar inte med att någon vill läsa artikeln från pärm till pärm; jag ser den snarare som en uppslagsbok för mig själv och andra, och för kommande släktforskare.

Elvebrink och Älvebrink

Namnet Elfbrink togs ca 1788 av Olof Elfbrink (1773-1835); det togs senare även av hans bröder Daniel (1763-1841), Jan (1768-1818), Per (1770-1851) och Nils (1782-1837). Namnet dog ut 1960, se Elida Elfbrink.

1942 tog fyra syskon i Valö utanför Östhammar namnet Älvebrink; två av dem ändrade senare stavningen till Elvebrink. De hade förfäder Elfbrink och tog namnet inspirerade av det; de var barnbarnsbarnbarn till Maria Cajsa Elfbrink (1800-1873) som var dotter till gästgivaren Daniel Elfbrink (1763-1841, bror till Olof), se Skärplinge gästgivargård.

De fyra syskonen är nu borta, men ett 20-tal barn, barnbarn och barnbarnsbarn med namnet Elvebrink eller Älvebrink lever idag, de flesta i trakten av Östhammar eller Uppsala.

Ett bråk med en polis 1855

En notis i Aftonbladet 21/12 1855 handlar om Daniel Elfbrink från Skärplinge (1831-1901), då 24 år och syssling till Emma Elfbrink gift Fogelmarck, se Gästgivarna Elfbrink i Skärplinge.

Daniel var i Stockholm 18/12 och hade ställt häst och släde tvärs över Drottninggatan och hindrade trafiken. När en poliskonstapeln Nyman sade till Daniel att åkdonet skulle köras undan, hade han blivit överfallen med hugg och slag. Daniel fasttogs och fördes till polisstationen där han sade sig vara bonden Erik Jakobsson från Börstil. Han fick lämna häst och släde som pant och släpptes.

När målet dagen därpå kom upp i poliskammaren kom inte Daniel tillbaka; istället kom bonden Erik Ersson från Lövsta och yrkade på att få tillbaka sina hästar; dessutom berättade han att Erik Jakobsson egentligen var Daniel Elfbrink från Skärplinge. (Erik Ersson var enligt en senare notis snarare bondeson, och var i Stockholm i sällskap med Daniel.)

Rättegång följde, och drog ut på tiden; en notis i Aftonbladet 27/8 1856 berättar att Daniel och hans vittnen för tredje gången varit på förhör i rådhusrätten i Stockholm. (Med 29 mils resa fram och tillbaka varje gång, framhålls det.) Rättegången fortsatte senare, och tyvärr vet jag inte slutresultatet.

Elfbrink som inte är släkt?

Jag trodde länge att alla som hetat Elfbrink var från samma släkt, men det verkar inte riktigt stämma. Jag har funnit ca 50 personer Elfbrink som härstammar från Olof Elfbrink och hans bröder (inklusive ingifta fruar). Men vid sökningar på Internet, i olika databaser och i tidningsarkiv, har jag hittat ytterligare några Elfbrink som inte hör dit.

Utomlands har jag bara hittat 3 Elfbrink: Peter Elfbrink död 1886 i Detroit, Daniel Elfbrink död 1844 i Texas och Eric Elfbrink död 1843 i London. Det är troligt, men inte säkert, att alla eller några av dem är söner till Olof Elfbrinks bror Per (1770-1851); se Olof Elfbrinks syskonsöner, II.

I Sverige har jag funnit syskonen Ingrid Elfbrink (1775-1860), Lena Elfbrink (1777-1862) och Anders Elfbrink (1783-1839). Ingrid var gift med en hammarsmed i Söderfors. Lena var piga i Gävle och gifte sig med en torpare på ett torp under Vall i Valbo; senare flyttade de till Bro socken och Västra Ryds socken (sydvästra Uppland) där mannen var arrendator. Anders var fiskare i Gävle.

Att de tre var syskon står i Anders bouppteckning; Anders var gift men hade inga barn. Men det tog mig lång tid innan jag lyckades finna syskonens härkomst, och var de bodde som barn. Det visade sig till slut att de var styvkusiner till Olof Elfbrink och hans bröder, med följande lite trassliga familjeförhållanden (sådant är inte unikt för idag):

Ingrid, Lena och Anders var födda i Hårsta i Älvkarleby sn (i nuvarande Skutskär); barn till Lars Andersson och Margareta Andersdotter som flyttat dit från Tierp. 1784 dör Margareta i barnsäng, och Lars står ensam med 5 småbarn. Lars gifter året därpå om sig med Lena Jansdotter, som är moster till Olof Elfbrink. (Därav styvkusiner.) Lars och Lena får två barn. Sedan dör Lars 1791. Hans föräldralösa barn flyttar (skickas?) till en farbror i Tierp. Änkan Lena flyttar också med sin son (dottern dog späd).

Gården i Hårsta övertas av ett nytt par, Anders Andersson och Anna Persdotter som flyttar dit med 4 barn från Tegelsmora sn. 1796 dör Anna Persdotter, och Anders blir änkling med sina 4 barn. Efter drygt ett år gifter han om sig med Lena Jansdotter, som alltså flyttar tillbaka till Hårsta och för andra gången blir styvmor åt en kull barn där. Slutligen får Anders och Lena ett barn.

Av alla dessa barn med fyra olika kombinationer föräldrar tycks bara de tre nämnda i första kullen ha tagit namnet Elfbrink som vuxna. Gissningsvis var de inspirerade av sina styvkusiner, vare sig de kände dem eller inte.

Förutom dessa har jag hittat en annan Anders Elfbrink (1814-1868) som var född Nilsson i Tierp sn, där han också bodde större delen av livet även om han var några år i Älvkarleby och Gävle (som dräng). Han var gift men barnlös. Jag känner inte till något samband med någon annan Elfbrink.

Slutligen förekommer en sjöman Lars Elfbrink i Gävles husförhörslängd 1795 och 1801; han sägs vara född i Älvkarleby 1779. Lars är gissningsvis den Lars Ersson som föddes 14/2 1779 i Västanå (samma by som Olof Elfbrink), son till pråmkarlen Erik Larsson och utan känd släktskap med andra Elfbrink. Denna Lars bodde i Gävle ungefär 1794-1802, sedan återvänder han hem; han rekryteras 1808 till lantvärnet under finska kriget och dör 1/2 1809 av ”fältsjuka”. Han kallas vid sin död Lars Ersson Westling, men jag tror ändå det är rätt Lars, som i så fall tycks ha gillat att ta nya efternamn.

Jag har i tidningar, både i USA och Sverige, även hittat några annars okända Elfbrink – men de var tryckfel och hette vid kontroll egentligen något annat. Även i kyrkoböckerna i Gävle förekommer en ”falsk” Elfbrink, som egentligen hette Lena Stina Öbrink (1816-1900, född i Älvkarleby), gift med Karl Fredrik Elfström. Ca 1881, vid en av många flyttar inom Gävle, skrivs hennes efternamn som Elfbrink, säkert av misstag, och detta hänger kvar tills hon dör. (Antagligtvis visste hon inte själv om detta misstag.)

Olof Elfbrinks syskonsöner, II

(Del I finns här)

Olof Elfbrinks bror Per Danielsson Elfbrink (1770-1851) hade sju barn som blev vuxna. De fyra döttrarna verkar ha haft normala liv och de blev alla gifta: tre med bönder i Västanå eller Östanå (på andra sidan Dalälven), och en med en handelsman i Gävle. De tre sönerna hade ovanligare livsöden, och två av dem trasslade till det ordentligt.

Alla tre sönerna gick i skola som barn, antagligvis i Elementarskolan i Gävle liksom flera kusiner (se del I) och antagligtvis bodde de då hos farbror Olof Elfbrink. Alla tre blir sedan kvar i Gävle ett tag, varefter de (olika år) flyttar till Stockholm, för att på 1830-talet allihop försvinna ur kyrkoböckerna; troligen har de alla lämnat landet.

Äldste sonen Daniel Elfbrink (Persson) (1795-1844?) bor efter skolan kvar några år hos Olof Elfbrink som ”betjänt”, och arbetar då säkert i hans firma Daniel Elfstrand & Co. Daniel flyttar till en egen gård, och han gifter sig. 1822 är Daniel handelsbetjänt hos handelsmannen Carl Petter Bruun; det är oklart om han sedan startar egen firma. 1830 arrenderar Daniel Nynäs gård, strax norr om Gävle stad.1 Daniel flyttar dit, och hustrun dör där 1832, barnlös.
Daniel har då stora ekonomiska problem; han hade stora skulder och kunde tydligen inte betala dem, så att redan före hustruns död utmätning begärdes i minst fyra fall.2 Daniel höll sig undan i Stockholm, men det blev exekutiva auktioner på Daniels fastigheter mm. Daniel flyttar till sin bror Erik i Stockholm, men även där görs konkursansökan, och 1834 försätts Daniel i konkurs. Sedan är det oklart vad som händer. Ett tag sitter Daniel i bysättningshäkte för sina skulder. 3
Det verkar troligt att Daniel smet utomlands. Det är mycket möjligt att han är den Daniel Elfbrink som blev nybyggare i Texas 1839,4 och dog där 1844, men bevis saknas.

Brodern Erik (1804-1843?) flyttar till Stockholm redan 1822, där han efter några år som bodbetjänt blir kryddkramhandlare med egen kryddbod, först på Österlånggatan och sedan vid Hötorget. Han gifter sig och får två barn. Men han får också stora skulder, och 1833 rymmer han utomlands och lämnar både skulder och familj bakom sig.5 6 Vad Erik gjorde sen är okänt, men han är säkert den tjänare ”John Hamlet alias Eric Elfbrink” som dör i London 1843.

Den tredje brodern Per (1810-1886?) flyttar till Stockholm 1828 och blir bodbetjänt. Han flyttar senare ihop med sin bror Erik, och jobbar antagligtvis i hans kryddbod.
Det verkar troligt att Per är den ”P J Elfbrink” som 1833 får pass för att resa till ”Amerika över Stockholm”. Det verkar också troligt att Per är den Peter Elfbrink, född i Sverige ca 1810, som på 1830-talet kom till Michigan och blev bonde utanför Detroit; han dog där 1886. Peter Elfbrink gifte sig med Harriett Cushman (1822-1901) och fick 3 barn; sönerna dog unga och namnet Elfbrink fördes inte vidare, men dottern gifte sig och fick barn, och har gissningsvis levande ättlingar i USA idag.


Noter:

  1. Mangårdsbyggnaden finns kvar; nu Gavlegränd 2 i Gävle.
  2. Bland fordringsägarna fanns Daniels svåger Gustaf Segerholm gift med systern Brita, Daniels tidigare arbetsgivare Bruun, ägaren till Nynäs som inte hade fått arrende och, efter hustruns död, hennes far och bror. Så Daniel trasslade till det även med närstående.
  3. En förfalskare Carl Johan Jacobsson, som erkände att han lämnat en förfalskad revers, uppgav att ”han låtit skriva densamma på Gäldstufwan av der bysatte förre Kryddkramhandelsbetjenten Daniel Elfbrink”; Daniel nekade, och jag vet inte om detta någonsin utreddes.
  4. Texas var 1836-1844 en självständig stat.
  5. Även Erik försätts i konkurs, men har då redan försvunnit.
  6. Eriks yngsta dotter föds ungefär när fadern försvinner och dör två månader senare. Den äldre dottern är utvecklingsstörd (”ofärdig, idiot”) och bor med mamman tills båda dör i maj 1871. Enligt uppgift i hans frus dödboksnotering hörde Erik aldrig av sig.

Olof Elfbrinks syskonsöner, I

Olof Elfbrink (1773-1835) hade 4 bröder och en syster: Daniel, Anna, Jan, Per och Nils, och alla utom Nils fick barn. Olof hjälpte sin familj på flera sätt; bland annat fick många (kanske alla) av syskonsönerna gå i Elementarskolan i Gävle, och bodde då säkert hos Olof och hans familj.1 Några bodde också hos Olof efter skolan; och de arbetade troligen i hans firma Dan. Elfstrand & Co. 2 3

Hos Olof bodde bland annat 4 kusiner som hette Daniel (åtminstone 1819-1820 samtidigt):
Olofs egen son Daniel Elfbrink (1808–1846),
Jans son Daniel Elfbrink Jansson (1800–1828),
Pers son Daniel Elfbrink Persson (1795–1844?),
Annas son Daniel Elfgren (1794–1831).

Olofs storebror Daniel (1763-1841) blev gästgivare i Skärplinge, med 1 son och 2 döttrar. Hans son Johan Daniel Elfbrink (1803-1875) gick i skolan i Gävle. Sedan återvände han hem och efterträdde så småningom sin far som gästgivare.

Olofs syster Anna (1765-1843) fick 3 söner; de tog namnet Elfgren.
Daniel Elfgren (1794-1831) bor efter skolan kvar hos Olof hela livet tills han dör 36 år gammal; han arbetar som bokhållare, säkert i Olofs firma.
Om Erik Elfgren (1796-1858) gick i skola vet jag inte; han flyttade som 15-åring till gården Mälby på Väddö, som ägdes av Olof och sköttes av hans bror Nils (1782-1837), och där deras föräldrar fick bo på sin ålders höst.
Olof Elfgren (1807-1884) gick i skola, säkert i Gävle, men blev som 14-åring sjöman. 1827 flyttar han också till Mälby.

Olofs bror Jan (1868-1818) hade 2 söner. Daniel Elfbrink (1800-1828) går i skolan i Gävle och bor sedan hos Olof några år, och arbetar säkert åt honom. 1825 blir han skrivare på Mackmyra bruk, som ägs av Olof, men året därpå flyttar han till Forsbacka bruk, som då inte ägs av någon släkting. Han dör redan två år senare.
Carl Elfbrink (1802-1854) bor några år efter skolan hos Olofs svåger och kompanjon Anders Petter Göransson (1789-1850); han arbetar säkert också i familjefirman. 1827 blir han egen handelsman. Han har en handelsbod i Gävle och tycks göra rätt bra affärer, men är inte grosshandlare i stor skala som Olof och hans söner.

Olofs bror Pers 3 söner hade trassligare liv. Fortsättning följer.


Noter:

  1. Detta syns inte i kyrkböckerna, där studerande står skrivna på hemorten.
  2. Det var naturligtvis inte aktuellt att hjälpa syskondöttrarna på samma sätt. Om Olof hjälpte dem på annat sätt, t.ex. med hemgift, är okänt.
  3. Olof var också fadder till 3 av syskonbarnen, men jag har inte sett tecken på att han tog speciellt hand om dem.