Ett varningsord

Mitt släktintresse hade jag redan som barn. Det uppmuntrades bland annat av min mormor Sara Klingberg f. Serrander (1908-1969) som själv var mycket släktintresserad, och som hade många släktböcker hemma på Mackmyra. Men hon påpekade också det är roligt att studera släkten men att man inte ska lägga för mycket allvar vid det. Hon var uppenbarligen en modern person som tyckte att det viktiga är vad man själv gör med sitt liv.
Hon underströk detta med två skämtsamma kommentarer (fritt ur mitt minne nästan 50 år senare):

En fin familj riskerar att bli som potatisen: det bästa ligger i jorden.

Den som inte kommer från en fin familj kan säga: ”Jag har inga anor, men kan bli en ana själv”.

En ny webbplats

Detta är min nya webbplats för fakta, berättelser, dokument, foton mm om olika delar av min släkt. Webbplatsen heter Elfbrink.se efter några av mina förfäder, men den handlar lika mycket om andra delar av min släkt. Se vidare sidan Om Elfbrink.se.

Webbplatsen är i första hand avsedd för andra släktingar. (Olika besökare kan ju ha olika släktingar gemensamma med mig, så var och en får själv välja vilka delar som är intressanta.)

Släktintresset har varit stort i år, med tre stora släktträffar för olika grenar:

  1. 22 februari 2014 i Uppsala hos Svante Janson och Julie White, för att hågkomma  Erland Theodor och Sophie Klingberg vid 100-årsdagen av hans död. (Deltagare: ättlingar till Erland och Sophie, och speciellt till min morfarsfar Erland Klingberg.)
  2. 14 juni 2014 i Östersund hos Ragna Bergström. (Deltagare: ättlingar till min mormorsfar Torsten Serrander och min mormorsmor Gerda Serrander f. Lyman.)
  3. 16 augusti 2014 på Mackmyra hos Tage och Eva Klingberg för att fira att Mackmyra varit i släkten i 200 år. (Deltagare: ättlingar till Olof Elfbrink, och speciellt till min morfarsmormor Emma Fogelmarck f. Elfbrink.)

Bilder och text från den första av dessa finns nu här på sidan Klingberg.

På samma sida hittar ni också Sophie Klingbergs dagbok från 1908-1922, renskriven och kommenterad av Julie White.

Annat som finns på webbplatsen är bl.a. kopior på två äldre släktböcker om Klingberg resp. Fogelmarck.

Mer kommer så småningom, i oregelbunden takt. Den som har texter eller bilder som passar här och som vill ha dem spridda kan skicka dem till mig.

Svante Janson