Elvebrink och Älvebrink

Namnet Elfbrink togs ca 1788 av Olof Elfbrink (1773-1835); det togs senare även av hans bröder Daniel (1763-1841), Jan (1768-1818), Per (1770-1851) och Nils (1782-1837). Namnet dog ut 1960, se Elida Elfbrink.

1942 tog fyra syskon i Valö utanför Östhammar namnet Älvebrink; två av dem ändrade senare stavningen till Elvebrink. De hade förfäder Elfbrink och tog namnet inspirerade av det; de var barnbarnsbarnbarn till Maria Cajsa Elfbrink (1800-1873) som var dotter till gästgivaren Daniel Elfbrink (1763-1841, bror till Olof), se Skärplinge gästgivargård.

De fyra syskonen är nu borta, men ett 20-tal barn, barnbarn och barnbarnsbarn med namnet Elvebrink eller Älvebrink lever idag, de flesta i trakten av Östhammar eller Uppsala.