Våra förfäder Baalack

Min morfars farmor Sophie Klingberg (1832-1925) var född Baalack. Detta ovanliga namn har varit fantasieggande, och det berättas i familjen att Baalack ursprungligen var polsk adel. Detta stämmer nog inte, fast de gifte in sig i svensk adel, men Baalacks historia är intressant ändå.

Den förste Baalack i Sverige var Sofies farfarsfarfar Anders Fredrik Baalack, som kom från det då svenska Vor-Pommern i norra Tyskland. Han var född ca 1683 och blev officer i svenska regementen i Vor-Pommern under stora nordiska kriget (1700-1721); 1714 kom han till Sverige och blev kapten vid Älvsborgs regemente i Västergötland. Nästan alla hans söner och sonsöner blev också officerare eller underofficerare i Västergötland. Se vidare sidan Baalack.

Anders Fredrik Baalacks namnteckning 1744