Albin Janson och Kristina Johannesdotter

Erik Albin Janson, född 15/6 1875 i torpet Bäckvall, Åtorp, Nysund sn (Värmland), död 12/9 1952 i Säffle. Son till Jan Gustaf Jansson (1838-1892) och Carolina Olsdotter (1838-1910). Pappersbruksarbetare.
Gift 5/11 1899 i Säffle med
Kristina Johannesdotter, född 20/12 1868 i torpet Dalängen, Borgvik sn (Värmland), död 20/5 1932 i Annelund, By sn (Säffle).1 Dotter till Johannes Nilsson (1837-1896) och Johanna Olsdotter (1837-1919).

Albin föddes 1875 på torpet Bäckvall i Nysund sn i sydöstra Värmland, högst 50 meter från Letälven som är gräns mot Närke. Familjen, med Albin och fyra syskon (Johan, Karl, Valfrid, Ida, varav de två äldre halvbröder), flyttar 1877 till torpet Slättåsen, också i Nysund sn men i Närke. 1884 flyttar familjen igen till torpet Bråten i Varnums sn utanför Kristinehamn (ett par mil åt NV, tillbaka i Värmland), där Albins far Jan Jansson var kolare. Albin arbetar som tonåring som dräng på gården Udden i närheten.2 Albins far dör 1892, men Albins mor Carolina bor kvar i Bråten till 1895 med tonåringarna Albin och Ida och en av de äldre bröderna, först Karl och sedan Valfrid.3

1895 flyttar Valfrid, Albin, Ida och deras mor Karolina till ett annat torp i Kilsby, Visnum-Kil sn, ett par mil söderut. Under tiden har brodern Karl varit dräng på gården Udden och gift sig med en piga Emma där 1894. Därefter flyttade Karl och Emma till sydvästra Värmland, där de först arbetade på två större gårdar utanför Säffle; 1897 flyttade de in till Säffle där Karl blev fabriksarbetare på Billeruds pappersmassefabrik. 1898 flyttar Albin till brodern Karl i Säffle, och 1899 flyttar resten av familjen (mamma Karolina, Valfrid, Ida, samt Valfrids hustru Sofia) också till dem. Albin och Karl blir också arbetare på Billeruds fabrik. De tre bröderna blir kvar i Säffle resten av sina liv. 4 5

Albin arbetade i själva massaproduktionen, där han arbetade i 12-timmarsskift med massabalar på 150 kilo våtmassa. Senare kom han till pappersbruket i Billerud; där var det torrare och varmare, men tyngre: han packade pappersrullar på 250 kg. Albins rygg tålde inte detta och så småningom fick han istället jobba med att snickra träramar till pappersbalar. Arbetsmiljön var bullrig och Albin fick även nedsatt hörsel. Karl och Valfrid blev båda eldare i panncentralen.6

Hela familjen (Karolina med 4 barn, 2 svärdöttrar och ett barnbarn) bor tillsammans en kort tid i Höglunda i västra utkanten av Säffle,7 men redan hösten 1899 (bara ett år efter flytten till Säffle) gifter sig Albin med Kristina Johannesdotter, och flyttar till en egen lägenhet i Säffle köping.

Kristina Johannesdotter var född 1868 i torpet Dalängen i Borgvik sn, ett par mil norr om Säffle, som dotter till torparen Johannes Nilsson (1837-1896) och Johanna Olsdotter (1837-1919). Hon växte upp där med 8 syskon (varav ett dog ungt). 1888 flyttar hon hemifrån och arbetar sedan som piga på olika ställen; först på länets lantbruksskola i Gårdsjö i grannsocknen Gillberga, sedan bland annat i Göteborg 1892-1895; 1896 flyttar hon till Säffle och är jungfru i ett par familjer där innan hon 1899 alltså gifter sig med Albin.

Albin och Kristina flyttar några gånger mellan olika lägenheter, bland annat i missionshuset.8 1905-1913 bor de åter i Höglunda i utkanten av Säffle.

1913 kunde Albin och Kristina låna pengar och bygga sig ett eget hus i Annelund, ett annat område i utkanten av Säffle, åt nordväst. Kök och vardagsrum på bv; 2 sovrum på övervåningen. Och med en välskött trädgård, som Albin ägnade mycket intresse åt. De hade höns och hushållsgris, som slaktades till jul.

Familjen var missionsförbundare, och Albin var söndagsskolelärare i Tabors missionshus varje söndag eftermiddag. Han omtalas som en djupt religiös, mild och god man.

Kristina var duktig i handarbete och arbetade som gift med sömnad åt de förmögna i Säffle, t.ex. Billeruds disponent Storjohanns fru. Kristina var också socialt engagerad och satt i barnavårdsnämnden i By sn. Kristina drabbades av en kronisk njursjukdom som gradvis förvärrades, och hon dog 1932, 64 år gammal.

Albin som änkling bodde kvar i huset i Annelund tillsammans med dottern Märta. Albin sålde huset ca 1943 och flyttade till en lägenhet i ett pensionärshem på Vallgatan i östra Säffle, där sedan han och Märta bodde till Albins död 1952, och därefter Märta ensam resten av sitt liv.9

Albin och Kristina hade 4 barn och 1 fosterbarn:

 1. Erik Martin, född 18/3 1901 i Säffle, död 29/3 1987 i San Francisco, USA.
  Erik fick som tonåring jobb i en möbelfabrik i Säffle. När han var 17 utvandrade han till Amerika; först bodde han hos sin faster Ida i San Francisco. Han tog namnet Eric Johnson i USA. Erik var senare missionär i Kongo och Västafrika (Guldkusten), och därefter pastor i olika kyrkor i västra USA.
  Erik gifte sig (1926?) med Pearl Emma Becker; de fick 3 barn, varav ett dog späd.
  Som änkling (på 1980-talet) gifte Erik om sig med Helen.

 2. Märta Maria, född 5/12 1902 i Säffle, död 9/4 1977 i Säffle. Märta bodde kvar hos föräldrarna så länge de levde. Hon arbetade som hushållerska i några år, men när mamma Kristina blev sjukare slutade hon för att istället ta hand om sina föräldrar.

 3. Karin Matilda, född 10/4 1906 i Säffle, död 31/7 1982 i Säffle. Karin började som 16-åring arbeta som hushållerska i en överklassfamilj i Säffle. Karin gifte sig 1925 med Anders Persson (1897-1974), verkmästare på Seffle motorfabrik.10 De fick 4 barn.

 4. Gösta Samuel, född 7/12 1907 i Säffle, död 19/6 1979 i Puerto de la Cruz, Teneriffa. Se sidan Gösta Janson och Karin Andersson.

 5. Elly Sylvia Pettersson, född 20/9 1920 i Holm (Dalsland), död 12/8 2004 i Norsholm, Norrköpings kommun. Elly kom till Albin och Kristina som fosterbarn, troligen i slutet på 1920-talet. Det var gissningsvis Kristinas sociala engagemang i barnavårdsnämnden som fick henne att ta ett fosterbarn. När Kristina hade dött (och kanske redan innan) tog säkert Märta över det praktiska ansvaret. Elly bodde kvar hos Albin och Märta till 1940, då hon flyttade till Stockholm. Elly gifte sig 1946 med Henry Göte Reuterberg (1922-1999). De fick 2 barn.

Se också Göstas egen beskrivning av sin bakgrund, och Mats Perssons anteckningar Albin Jansson och A journey through the history of the Jansson clan, alla på sidan Berättelser (kräver lösenord).


Åter till Janson mm i Värmland översikt, där bl.a. en antavla finns som visar släktskapen.


Noter:

 1. Säffle var ursprunglingen en herrgård i By sn. Säffle växte under 1800-talet till en industriort, och 1882 blev Säffle en köping i By sn, och från 1911 en egen församling. 1943 förenades de igen, nu under namnet Säffle församling. Tätorten Säffle växte utanför köpingens gränser, och t.ex. Annelund låg i By sn, men var i praktiken en del av Säffle. Här görs för enkelhets skull inte alltid skillnad på delar av Säffle i och utanför köpingens gränser.
 2. Och kanske på andra ställen också.
 3. Äldste sonen Johan emigrerade till Amerika redan 1887. Karl och Valfrid hade också flyttat hemifrån när pappan dog, och var drängar på gårdar i trakten, men de kom alltså tillbaka för att sköta torpet.
 4. Ida emigrerar 1901 till Amerika (San Francisco), där hon gifter sig och får 2 barn. Hon dör i San Francisco 12/9 1952 – samma dag som Albin dör i Säffle.
 5. Karl och Valfrid bygger 1910 (eller möjligen tidigare?) varsitt hus bredvid varandra i Norelund i sydvästra Säffle, där de och deras familjer sedan bor grannar; Karl och Valfrid arbetade också tillsammans på Billerud. Karl och Emma fick 3 barn + 1 fosterdotter, medan Valfrid fick 1 barn med Sofia och 2 med sin andra fru Hilma.
 6. Detta huvudsakligen berättat långt senare av sonen Gösta, som själv arbetat länge på Billerud, men på kontoret.
 7. i By socken, se ovan
 8. Familjen var tydligen redan då engagerade missionsförbundare.
 9. Märta flyttade 1954 till en annan lägenhet i pensionärshemmet, från Vallgatan 9 till Vallgatan 7, där hon sedan bodde nära 20 år.
 10. Där man tillverkade s.k. Sefflemotorer (tändkulemotorer) till båtar.