Att vaccinera eller inte…

Så här i mars 2021 funderar vi ju alla kring vaccination mot Covid- 19. Vi har levt med en pandemi i över ett år, och massvaccination av befolkning är nog det säkraste sättet att stoppa spridningen. När får vi möjlighet att vaccinera oss? Vilka får först? Skall man vaccinera sig?

Liknande frågor brottas Anna Klingberg med i mars 1917. En smittkoppsutbrott har precis upptäckts i Gävle; en grupp värnpliktiga, som legat vid finska gränsen, har återvänt till staden och ett tjugotal har insjuknat . Anna, som med sina fem barn bor i Falun, skall tillbringa påsken på Mackmyra, en mil från Gävle. Anna skriver till sin man Erland, som är förlagd till gränsen mot Finland under första världskriget, och undrar hur hon skall göra. Barnen (åldrarna 12-21) blev alla omvaccinerade mot smittkopper 1913, men hon själv har inte vaccinerats igen sedan hon var barn på 1870-talet.

Smittkoppar var en mycket farlig och dödlig smitta, som härjade Europa och Sverige, särskilt på 1700-talet. Den hade en dödlighet på 20-30%, och man beräknar att så många som 60 miljoner människor kan ha avlidit av smittkoppor i Europa under 1700-talet. Senast 1904 drabbades Gävle av ett mindre utbrott, då 10 personer avled, och nu var det tydligen dags igen.

Vaccination mot smittkoppor inleddes i Sverige 1801, och blev obligatorisk 1816. I Sverige fortsatte vaccinationen mot sjukdomen fram till 1976. WHO förklarade smittkoppor vara utrotat 1980.

Ja, hur skall Anna göra? Hon själv har vart ordentligt förkyld den senaste månaden och tror inte att hon är frisk nog för en vaccination. Och till råga på allt har hennes söner blivit uppkallade till rektor och där på det starkaste avråtts från att resa till Gävle under påsken. Om de reser ändå, kommer de att sättas under daglig observation i 14 dagar, och till och med förbjudas att gå i skolan under den perioden. Anna ringer upp rektorn och förklarar sin situation – de är ju alla vaccinerade och barnen skall nu äntligen få träffa sin pappa , som reser ner på permission. ”Ja, res då!”, utbrister rektorn till slut.

Vi vet inte om familjen reste, det finns inga bevarade brev från månadskiftet mars-april 1917, men just den frånvaron pekar ju på att de kanske alla sammanstrålade på Mackmyra över påsk.

Vallentuna kommun