Elfgren

Det är väl känt inom släkten att namnen Elfstrand och Elfbrink togs av varsin bondpojke från Älvkarleby, som i början resp. slutet av 1700-talet flyttade till Gävle och tog sig namn efter födelsesocknen och älven som rinner där; båda blev sedan förmögna grosshandlare. (Se  Elfbrink, Elfstrand och Göransson.)

Däremot har jag aldrig hört talas om Elfgren. Så jag blev lite nyfiken när jag häromveckan läste husförhörslängder för Gävle (för att skriva sidan Gävle och släkten) och såg att Olof Elfbrink under minst 25 års tid hade en inneboende Daniel Elfgren; Daniel kom nog till Olof Elfbrink redan 1803, 9 år gammal,  och bodde kvar till sin död 1831. Han var först skolelev, sedan betjänt och slutligen bokhållare, säkert i familjefirman Dan. Elfstrand & Co. I husförhörslängderna står hans födelseår 1794, men inget om hans ursprung. Däremot finns tur nog hans bouppteckning bevarad, och där står att hans arvingar är hans mor Anna Danielsdotter och bröderna Erik och Olof Elfgren. Danielsdotter är ju ett ganska ovanligt namn, men Olof Elfbrinks far hette Daniel och det var lätt att verifiera att denna Anna Danielsdotter var Olof Elfbrinks äldre syster.

Daniel Elfgren var alltså Olof Elfbrinks systerson, som även han var bondpojke från Älvkarleby och flyttade till Gävle, där han tog sig namnet Elfgren efter det vanliga mönstret i familjen. Däremot blev han inte så framgångsrik som Elfstrand och Elfbrink, och dog rätt ung, så det är inte konstigt att jag inte hört talas om honom tidigare.

Även Daniels bröder tog alltså namnet Elfgren, men namnet Elfgren dog ut i de grenarna också. Se vidare sidorna Elfgren och Mälby på Väddö.

 

Släktens tidigare gårdar och hus i Gävle.

Det är välkänt att delar av släkten har bott i Gävle. Jag har de senaste veckorna tagit reda på precis var olika släktingar i grosshandlarfamiljerna Elfstrand, Elfbrink och Göransson bodde. En detaljerad beskrivning, med kartor, finns nu på sidan Gävle.

Järntorget med Elfbrinks hus (E) till vänster. Teckning av A. Bång 1843.
Olof Elfbrinks hus vid Järntorget, senare Wilhelm Elfbrinks.
Elfstrand_Valleyska_huset
Daniel Elfstrand byggde och bodde i vänstra halvan av detta stenhus på N. Strandgatan. Högra halvan byggdes av hans svåger; här bodde senare bl.a. Daniel Elfbrink, Wilhelm Elfbrink och Lina Elfbrink f. Ekstedt.

 

En fortsättning, om Serrander, Lyman och Klingberg, kommer senare.

Kyrkogårdsvandring i Gävle med visning av Elfbrinkska gravkoret

Elfbrinkska gravkoret med åhörarskara
Elfbrinkska gravkoret med en intresserad åhörarskara.

Den 25 augusti ordnade Länsmuseet Gävleborg och kyrkogårdsförvaltningen en vandring på Gävle gamla kyrkogård med visning av både Enneska och Elfbrinkska gravkoren; för en gångs skull öppnades såväl kapellen på övervåningen i de två gravkoren som gravvalven under dem för allmänheten. Anledningen var att det nu satts upp informationsskyltar, bland annat vid Elfbrinkska gravkoret. Omkring 140 personer deltog; däribland från vår släkt Tage Klingberg, Ulla Janson, Svante Janson, Julie White och Sofie White. Ulrika Olsson från länsmuseet berättade om kyrkogården och om Enneska gravkoret, och Svante Janson om det Elfbrinkska.

Se fler (gamla och nya) bilder och läs om Elfbrinkska gravkoret på den nu något uppdaterade sidan Elfbrinkska gravkoret.

skylt-Elfbrinkska-2
Ny skylt vid Elfbrinkska gravkoret.
Ulrika Olsson berättar framför Elfbrinkska gravkoret
Ulrika Olsson berättar framför Elfbrinkska gravkoret.
Svante Janson berättar framför Elfbrinkska gravkoret
Svante Janson berättar framför Elfbrinkska gravkoret.
Enneska gravkoret
Enneska gravkoret. Per Ennes (1756-1829) var också grosshandlare i Gävle, och lät bygga sitt gravkor redan 1821, i god tid före sin död. Han var alltså en äldre kollega till Olof Elfbrink och hans svågrar som byggde det Elfbrinkska gravkoret knappt 20 år senare, och de ville säkert visa att de kunde lika bra som han, och helst överglänsa hans gravkor. Bedöm själva om de lyckades.