Adel

Adliga anmödrar (klicka på bilderna för en större version)

Adliga förfäder finns på flera grenar av släktträdet. Jag känner bland mina anmödrar till fyra fall av adelsdöttrar (gifta med ofrälse), och var och en av dessa fyra adliga kvinnor har många adliga förfäder och -mödrar. Det beskurna släktträdet ovan visar min härstamning från dessa fyra. (Enligt en familjetradition var dessutom Baalack polsk adel. Detta har inte kunnat bekräftas och verkar mindre troligt; se Baalack.)

Se även sidan Bakgrund: adel i Sverige.

Av de fyra adelskvinnorna ovan har Eva Margareta Pfeiff anor som kan följas till 1500-talet, och i något fall till 1400-talet. Bland hennes (och därigenom mina) anor finns bl.a. Anna Grundel ( -1704), syster till fältmarskalk friherre Simon Grundel-Helmfelt; p.g.a. detta släktskap har flera medlemmar i släkten långt senare kunnat få det Helmfeltska släktstipendiet vid Uppsala universitet, se Pfeiff, Grundel och Helmfelt.
De andra tre har anor som kan följas mycket längre; alla tre har förfäder (ofta gemensamma) inom högadliga släkter (t.ex. Trolle, Bonde och Natt och Dag) och genom dem vidare inom många andra medeltida högadliga släkter. (Rimligtvis har de även ännu fler lågadliga och ofrälse förfäder, men av naturliga skäl känner man bäst till de högadliga släkterna.)

De första 4 generationerna förfäder till var och en av dessa fyra anmödrar visas i antavlorna nedan; de flesta är adliga men inte riktigt alla. (Klicka gärna på antavlorna.)

Om släkten