Gävle

Sedan 1700-talet har olika delar av släkten bott i Gävle, och dessa sidor visar var de haft sina bostäder.

På sidan Gävle och släkten, del I redogörs för grosshandlarfamiljerna Elfstrand, Elfbrink och Göransson, vilka (med något undantag och bortsett från en del mer avlägsna grenar) bodde i Gävle innan staden brann 1869.

På fortsättningssidan Gävle och släkten, del II behandlas familjerna Serrander, Lyman och Klingberg, som alla bodde i Gävle efter branden 1869.