Om Elfbrink.se

Elfbrink.se är en webbplats för text, dokument och bilder om Svante Jansons och Julie Whites släkt. Webbplatsen är uppkallad efter en av Svantes förfäder, Olof Elfbrink (1773-1835) med familj, men den handlar lika mycket om andra grenar av släkten.

Olof Elfbrink (1773-1835)

Vi har sedan barndomen alltid haft ett stort släktintresse (se också Ett varningsord) och vi har under åren samlat på oss en hel del material, i form av tryckta och otryckta släktböcker och släktutredningar, brev, tidningsurklipp, mm; vi avser att lägga ut mycket av detta här, tillsammans med egna texter om släkten.

Webbplatsen är och kommer naturligtvis alltid att vara ofullständig. Förhoppningsvis kommer kompletteringar att ske då och då.

Vi har haft stor hjälp av bidrag från olika släktingar. Fotografierna kommer från olika håll, och jag hoppas på fotografernas tillstånd för att ha med dem här.

Eventuella kommentarer, speciellt felaktigheter och rättelser, kan skickas till oss på epost svante.janson@math.uu.se

Svante Janson och Julie White.