Olof Elfbrinks syskonsöner, I

Olof Elfbrink (1773-1835) hade 4 bröder och en syster: Daniel, Anna, Jan, Per och Nils, och alla utom Nils fick barn. Olof hjälpte sin familj på flera sätt; bland annat fick många (kanske alla) av syskonsönerna gå i Elementarskolan i Gävle, och bodde då säkert hos Olof och hans familj.1 Några bodde också hos Olof efter skolan; och de arbetade troligen i hans firma Dan. Elfstrand & Co. 2 3

Hos Olof bodde bland annat 4 kusiner som hette Daniel (åtminstone 1819-1820 samtidigt):
Olofs egen son Daniel Elfbrink (1808–1846),
Jans son Daniel Elfbrink Jansson (1800–1828),
Pers son Daniel Elfbrink Persson (1795–1844?),
Annas son Daniel Elfgren (1794–1831).

Olofs storebror Daniel (1763-1841) blev gästgivare i Skärplinge, med 1 son och 2 döttrar. Hans son Johan Daniel Elfbrink (1803-1875) gick i skolan i Gävle. Sedan återvände han hem och efterträdde så småningom sin far som gästgivare.

Olofs syster Anna (1765-1843) fick 3 söner; de tog namnet Elfgren.
Daniel Elfgren (1794-1831) bor efter skolan kvar hos Olof hela livet tills han dör 36 år gammal; han arbetar som bokhållare, säkert i Olofs firma.
Om Erik Elfgren (1796-1858) gick i skola vet jag inte; han flyttade som 15-åring till gården Mälby på Väddö, som ägdes av Olof och sköttes av hans bror Nils (1782-1837), och där deras föräldrar fick bo på sin ålders höst.
Olof Elfgren (1807-1884) gick i skola, säkert i Gävle, men blev som 14-åring sjöman. 1827 flyttar han också till Mälby.

Olofs bror Jan (1868-1818) hade 2 söner. Daniel Elfbrink (1800-1828) går i skolan i Gävle och bor sedan hos Olof några år, och arbetar säkert åt honom. 1825 blir han skrivare på Mackmyra bruk, som ägs av Olof, men året därpå flyttar han till Forsbacka bruk, som då inte ägs av någon släkting. Han dör redan två år senare.
Carl Elfbrink (1802-1854) bor några år efter skolan hos Olofs svåger och kompanjon Anders Petter Göransson (1789-1850); han arbetar säkert också i familjefirman. 1827 blir han egen handelsman. Han har en handelsbod i Gävle och tycks göra rätt bra affärer, men är inte grosshandlare i stor skala som Olof och hans söner.

Olofs bror Pers 3 söner hade trassligare liv. Fortsättning följer.


Noter:

  1. Detta syns inte i kyrkböckerna, där studerande står skrivna på hemorten.
  2. Det var naturligtvis inte aktuellt att hjälpa syskondöttrarna på samma sätt. Om Olof hjälpte dem på annat sätt, t.ex. med hemgift, är okänt.
  3. Olof var också fadder till 3 av syskonbarnen, men jag har inte sett tecken på att han tog speciellt hand om dem.