Förmögna förfäder

Mina förfäder Elfbrink, Elfstrand och Göransson var förmögna grosshandlare och brukspatroner i Gävle på 1800-talet. Hur förmögna de var visas i artikeln Förmögna förfäders förmögenhet, där jag sammanställt deras bouppteckningar, och även försökt räkna om nettobehållningen till dagens penningvärde.

Antavla som visar min härstamning från och släktskapen mellan de personer som behandlas i artikeln; dessa är markerade med grått.