Janson mm (Värmland) översikt

Min pappa Bo Janson (1933-2004) var född i Säffle i Värmland, liksom hans föräldrar Gösta Janson (1907-1979) och Karin, f. Andersson (1911-1990). Deras föräldrar kom till Säffle från olika delar av Värmland, och nästan alla deras förfäder i många generationer var värmländska bönder och torpare.

Dessa förfäder bar inga släktnamn (med något undantag), utan använde, som de flesta svenskar till slutet på 1800-talet, patronymika, dvs fadersnamn bestående av faderns förnamn + son eller dotter.1
Se Namnet Janson.

De senaste generationerna av pappas förfäder visas i nedanstående antavla. Länkarna nedanför leder till separata sidor med mer information om olika förfäder.

Antavla för Bo Janson. Klicka för en förstoring.

Gösta Janson (1907-1979) och Karin Andersson (1911-1990).


Albin Janson (1875-1952) och Kristina Johannesdotter (1868-1932). (Ännu inte klar.)

August Andersson (1880-1918) och Oktavia Löfgren (1885-1957). (Ännu inte klar.)

Albin Janssons förfäder. (Ännu inte klar.)

Kristina Johannesdotters förfäder. (Ännu inte klar.)

August Anderssons förfäder. (Ännu inte klar.)

Oktavia Löfgrens förfäder. (Ännu inte klar.)


Noter:

  1. Systemet med fadersnamn övergavs allmänt i slutet av 1800-talet (även om det fortfarande förekommer i enstaka familjer). I en övergångsperiod runt 1900 förekommer också att flickor får fadersnamn på -son, och att samma person ibland skrivs med -son och ibland -dotter i kyrkböckerna. (Vad de själva använde är okänt för mig, och var de gifta använde de ingetdera utan mannens namn.) T.ex. står Kristina Johannesdotter (1868-1932, gift Janson) som Johannesdotter i alla kyrkoböcker före sin död utom i den sista församlingsboken, men där och i dödboken står hon ”f. Johannesson”.

Om släkten