Serrander

Släkten Serranders förste kända stamfar var snickaren Erik Svensson Serrander (1666-1741) i torpet Sågstugan vid Grinda herrgård i Lilla Malma socken1 utanför Malmköping i Södermanland; han sägs ha tagit namnet Serrander från torpets namn (såg = Serra på latin).2

För närvarande (2015) finns 277 vuxna (minst 16 år) med namnet Serrander i Sverige.3 Det är troligt att alla är ättlingar till Erik Serrander (eller ingifta), men det är inte helt säkert.

Sågstuga Erich Serrander h. Brita. Lilla Malma husförhörslängd 1736-1742. Den äldsta kända förekomsten av Serrander.
”Sågstuga Erich Serrander h. Brita”. Ur Lilla Malma husförhörslängd 1736-1742; den första kända användningen av namnet Serrander.

TABELL 1

Erik Svensson Serrander född 1666, död 1741 i Sågstugan, Lilla Malma sn. Snickare, bosatt i torpet Sågstugan vid Grinda herrgård utanför Malmköping.
Gift (1) med Margareta Larsdotter, död 1725.
Gift (2) med Brita.

Flera barn, däribland:

• (1) Jonas (4/7 1699 – 28/8 1787), se tabell 2.


TABELL 2

Jonas Serrander född 4/7 1699 i Sågstugan, Lilla Malma sn; död 28/8 1771 i Sågstugan. Mjölnare vid Näsbo kvarn i grannsocknen Dunker.
Gift med Brita Larsdotter, född 1705, död 9/2 1771 i Sågstugan.

Minst tre barn:

• Lars.

• Erik (1725-1768), se tabell 3.

• Olof (1739-1756), gymnasist i Strängnäs.


TABELL 3

Erik Serrander född 1725, död 1768 i V. Granhed i Floda sn, Södermanland. Mjölnare vid V. Granheds kvarn.
Gift 1757 med Catharina Lund född 1722, död 5/6 1796 i V. Granhed, dotter till Petter Lund.

7 barn (minst), däribland:

• Olof (16/9 1760 – 15/3 1840), se tabell 4.


TABELL 4

Olof Serrander född 16/9 1760 i V. Granheds kvarn i Floda sn, Södermanland, död 15/3 1840. Mjölnare i Berga i Åkers sn, Södermanland.
Gift med Christina Flodberg, född 23/8 1769, död 3/12 1826 i Berga, Åkers sn.

8 barn:

1. Brita Christina (6/9 1790 – 27/1 1866). Gift med trädgårdsmästare Carl Enbom (1/5 1791 – ).

2. Jonas (1792 – ), död ung.

3. Carl Olof (12/3 1794 – 1830), byggmästare vid Väddö kanal. Gift med Brita Maja Lundberg (1794-1862).

4. Johan Erik (17/10 1796 – 15/1 1872), se tabell 5.

5. Anna Catharina (Carin) (17/10 1796 – 19/11 1875). Gift 27/11 1827 med lantbrukare Anders Jansson (5/11 1797 – 27/2 1872).

6. Per Adolph (29/6 1799 – 19/5 1859), verkmästare hos Samuel Owen, sedan lantbrukare. Gift 16/2 1828 med Mary-Ann Owen (16/2 1804 – 17/5 1880).

7. Fredrik (2/2 1802 – 14/2 1866), lantbrukare. Gift 24/6 1826 med Anna Jansson (24/6 1802 – 12/1 1876).

8. Gustaf (28/5 1806 – 22/12 1849), mjölnare. Gift 1833 med Sofia Lundblad (5/9 1812 – 1/2 1874).


TABELL 5

Johan Erik (Janne) Serrander, född tvilling 17/10 1796 i Berga, Åkers sn, Södermanland, död 15/1 1872 i Asker, Närke. Prästvigd 11/10 1820; komminister i Örebro 1738; kyrkoherde i Asker, Närke, från 1852.4 Han var en praktiskt-ekonomiskt verksam man som mycket ivrade för skolväsendet i Asker. Nytt skolhus tillkom vid hans tid. Under hans tid som kyrkoherde byggdes även kyrkan till med ett torn.
Gift 17/11 1836 med Karolina Charlotta Lovisa Wester, född tvilling 12/5 1815 på Övre Haddebo bruk, död 25/8 1873 i Asker, dotter till brukspatron Arvid Wester (28/5 1774 – 16/12 1817) på Haddebo bruk och Eva Lovisa Holmstedt (28/2 1784 – 22/1 1843).

JE Serrander silhuett
Johan Erik Serrander (1796-1872)

8 barn:

1. Kristina Lovisa (Louise) (9/12 1837 – 19/7 1914). Gift 29/7 1872 med Konrad August Jansson (10/2 1835 – 6/2 1908), lantbrukare.

2. Emma Charlotta (30/11 1839 – 28/6 1858).

3. Karolina Erika (21/2 1842 – 3/12 1915), gift 28/8 1865 med Konrad Lundberg (13/7 1835 – 3/12 1895), organist och klockare, senare kamrer.

4. Sofia Theresia (7/1 1844 – 13/11 1844).

5. Johanna Emilia (Emilie) (1/9 1845 – 4/12 1923), gift 19/11 1874 med Karl Teodor Lidén (31/7 1839 – 21/11 1895), färgerifabrikör.

6. Johan Otto Mauritz (29/1 1848 – 20/10 1897), se tabell 6.

7. Karl Vilhelm Elof (28/12 1849 – 25/2 1912), lantbrukare, sedan redaktör. Arbetade 1885-1887 på brodern Ottos tidning Norrlands-Posten; senare bl.a. redaktionssekreterare på Östergötlands Dagblad; se även Svenskt Porträttgalleri. Gift (1) 23/6 1883 med Hilda Amalia (Malin) Öquist (4/9 1854 – 26/4 1893); (2) 22/4 1905 med Ingrid Bertha Amalia Wickbom (6/5 1877 – 19/6 1950). Förutom 5 barn i första äktenskapet hade han en utomäktenskaplig son, se Barnhusbarnet Carl Elof Gottlieb Serrander.

8. Anna Teresia (Thérese) (20/1 1854 – 2/3 1904), gift 14/10 1877 med Johan Wilhelm Hallberg (1848-1901), handlande och hotellägare.

JE Serrander kungl fullmakt sid 1
Kunglig fullmakt för J.E. Serrander som kyrkoherde i Asker (något beskuren). (Här är en version med bägge sidor.)
Askers kyrka (kyrkokartan.se)
Askers kyrka. Tornet byggdes 1858 när J.E. Serrander var kyrkoherde. (från kyrkokartan.se)

TABELL 6

Johan Otto Mauritz Serrander, född 29/1 1848 i Örebro, död 20/10 1897 i Gävle.5 Student i Uppsala 1868. Medarbetare i Nerikes Allehanda i Örebro 1868-1880; tidningen hade startats 1843 av rektor Otto Gumaelius (1791-1876), som var gift med Otto Serranders faster Eva Wester (1804-1875), och chefredaktör var från 1855 deras son Arvid Gumaelius (alltså Otto Serranders kusin). Otto Serrander blev chef för notis- och nyhetsavdelningen. Otto Serrander var samtidigt även 1872-80 en av Arvid Gumaelius två medredaktörer i veckotidningen Allehanda för Folket och 1875-1876 redaktör och ansvarig utgivare av Södermanlands Allehanda.
1880 köpte Otto Serrander den då konkursdrabbade tidningen Norrlands-Posten i Gävle; han flyttade till Gävle med sin familj och drev sedan tidningen med tillhörande tryckeri (kallat Otto Serranders tryckeri, senare Serranders tryckeri); han var också tidningens redaktör med undantag för åren 1883-1890 då han verkade i Stockholm där han först anlade en telegrambyrå och sedan var anställd på Aftonbladet som kombinerad ekonomidirektör och redaktionssekreterare samt ansvarig utgivare.6 7 Se vidare sidan Norrlands-Posten.
Otto Serrander var en skicklig tidningsman, som i första hand fokuserade på nyheter; däremot var han föga intresserad av politik och skrev inte ledare.
Gift 15/10 1874 med Jenny Mathilda Augusta Lindquist, född 26/3 1853 i Gävle, död 18/12 1940 i Gävle, dotter till Lars Johan Lindquist (9/1 1816 – 17/2 1895) och Christina Matilda Georgina af Trolle (21/1 1829 – 23/5 1858). Efter mannens död fortsatte Jenny tillsammans med barnen att äga Norrlandsposten och Serranders tryckeri, och minst tre av barnen arbetade där många år.

8 barn:

1. Torsten (25/9 1875 – 28/10 1940), se tabell 7.

2. Elna (9/10 1877 – 4/9 1956). Elna skrev 1912 släktboken
Register öfver släkten Serrander. Gift 23/4 1903 med direktör Nils Viktor Delin (15/7 1877 – 5/1 1944).

3. Margareta (Maggie) (30/7 1880 – 3/5 1969), kontorschef på Norrlands-Posten.

4. Ernst (11/6 1883 – 24/8 1941), chefredaktör på Norrlands-Posten. Ernst deltog i OS 1906 i Aten, där han sprang 800 meter och 5 miles men utan att få medalj, se resultatlistor. Gift 14/10 1911 med Hildur Maria Moberg (10/4 1887 – 14/9 1968). Se även Publicistklubbens porträttmatrikel 1936.

5. Mauritz (Moje) (11/6 1883 – 21/4 1933), civilingenjör, major i väg- och vattenbyggnadskåren, direktör för Hammarforsens kraftverk. Gift 4/12 1909 med Astrid Christina Wallberg (15/1 1886 – 1/6 1961).

6. Anna (28/10 1886 – 3/10 1955). Gift 18/10 1910 med Magnus Albrecht Richard Smedberg, civilingenjör, överstelöjtnant i väg- och vattenbyggnadskåren, vattenrättsingenjör.

7. Georg (22/4 1892 – 15/11 1895).

8. Gert (14/8 1896 – 2/1 1986), civilingenjör. Gift 7/10 1929 med Anna Karolina Graffton (22/12 1895 – 6/1 1992).

 


Otto Serrander (1848-1897) och Jenny Serrander, f. Lindquist (1853-1940)

 


TABELL 7

Torsten Serrander, född 25/9 1875 i Örebro, död 28/10 1940 i Stockholm. Officersexamen 1899 och blev samma år officer vid Hälsinge regemente; kapten från 1913; pensionerad 1927, men kvarstod i regementets reserv till sin död. Ekonomichef på Norrlands-Posten 1897-1936. Flyttade 1936 till Stockholm där han arbetade åt Svenska Tidningsutgivareföreningen som Grafiska samarbetsnämndens konsulent.
Torsten Serrander var släktforskare och skrev bl.a. det maskinskrivna häftet Torsten Serranders närmare släktingar.
Gift 19/11 1904 med Gerda Karolina Lyman, född 27/2 1882 i Sundsvall, död 16/11 1965 i Stockholm, dotter till Gustaf Leonard Lyman (1/10 1848 – 3/11 1937) och Emma Carolina Sofia Boström (31/8 1856 – 25/7 1936).

3 barn:

1. Eva (25/12 1905 – 14/8 2002), gift med Johan Robert Alexander (Alex) Södergren (2/11 1893 – 25/3 1982).

2. Sara (24/12 1908 – 5/6 1969), gift med Carl Theodor Klingberg (28/9 1905 – 16/7 1990).

3. Ulla (7/11 1910 – 5/1 2003), gift med Sven Erik Anders Kyhlstedt (3/3 1911 – 14/6 1997).

Torsten och Gerda Serrander
Torsten (1875-1941) och Gerda (1882-1865) Serrander

Torsten Serrander (1875-1941)

Hyllningsadress till Torsten Serrander på 50-årsdagen.

Torsten Serrander, dödsruna i Norrlands-Posten.


Källor och mer läsning, inklusive släktgrenar som ej tagits med ovan (klicka på ev. länkar):

Elna Delin, f. Serrander, Register öfver släkten Serrander, Serranders tryckeri, Gefle 1912.

Torsten Serranders närmare släktingar, maskinskrivet häfte, ca 1918.

Svenska Släktkalendern 1915-16, 1921, 1927, 1943.

K. A. Hagström, Strengnäs stifts herdaminne, fjärde delen, Strengnäs 1901, s. 134-135.

Kyrkoböcker från Lilla Malma, Floda, Åker, Örebro, Gävle m.fl.

Svenskt porträttgalleri XVI. Tidningsmän (1895-1913)

Publicistklubbens porträttmatrikel 1936

Svenskt biografiskt lexikon: Arvid Gumaelius

Sveriges olympiska kommitté: Ernst Serrander

upplysning.se Serrander


Noter:

  1. Några källor anger Dunkers socken, men detta är ett missförstånd, beroende på att Lilla Malma husförhörslängd 1736-1741 finns inbunden tillsammans med Dunkers husförhörslängd.
  2. Det äldsta källa jag känner till för detta är Strengnäs stifts herdaminne 1901; jag vet inte om detta är en gammal familjetradition eller kommer från annat håll. Det verkar inte finnas några kyrkoböcker eller andra dokument som visar att Erik verkligen var den förste i släkten som kallades Serrander. Det är också okänt vem som hittade på namnet; det är väl inte troligt att Erik själv kunde latin. Det äldsta belägget jag känner till där Erik kallas Serrander är husförhörslängden 1736-1741; i andra kyrkoböcker kallas han Erik Svensson.
  3. Som jämförelse fanns 1900 bara 42 vuxna Serrander.
  4. Uppges ibland varit prost, men enl. herdaminnet var han endast vikarierande prost vid några tillfällen
  5. Enligt en källa arbetade han ihjäl sig. Den officiella dödsorsaken var hjärnblödning och kronisk njurinflammation.
  6. Enligt kyrkböckerna flyttade familjen från Gävle till Stockholm i november 1883, och tillbaka till Gävle i september 1886; alla barnen från och med Maggie är födda i Gävle. Vad Otto Serrander gjorde 1886-1890 är oklart; det sägs att han arbetade i Stockholm (han kanske veckopendlade?) men inte med vad (sin telegrambyrå?).
  7. Otto Serrander var ansvarig utgivare av Aftonbladet 1/10 1884 – 7/4 1885, och samtidigt ekonomidirektör och redaktionssekreterare. Om han även före eller efter detta var ekonomidirektör och/eller redaktionssekreterare, eller hade annan anställning på Aftonbladet, framgår inte av mina källor.