Idag är det…

ett par dagar sedan 110 års jubileet av Siri Fogelmarcks och Fredrik Gripensvärds bröllopsdag. De vigdes den 15/10 1910 i Falu Kristine kyrka i Falun. Siri var vid sitt giftermål 42 år gammal och Fredrik 44 år.

Att de känt varandra länge vet vi. De var till exempel marskalk och tärna vid Siris syster Annas bröllop 1895. Fredrik var kapten vid kungliga Dalregementet och var god vän med Annas man Erland Th. Klingberg, också kapten vid samma regemente.

Siri och Fredrik förlovade sig den 21/5 1910; det var endast två veckor innan Siris mamma Emma Fogelmarck avled. Kanske var mamman emot giftermålet? Siri hade varit hemmadotter och stundtals nog fått vårda sin mamma, som var sjuklig.

Hur blev då Siris och Fredriks liv tillsammans? Ganska snart visade det sig att Fredrik var svårt sjuk och Siri stod troget vid hans sida och vårdade honom i dryga 30 år. Ibland var de på sanatorium utomlands. Först bodde de i Falun till Fredrik gick i pension 1915, sedan blev det ett femtal olika herrgårdar bl a Strömsta, med katastrofal ekonomi, innan de till slut hamnade i Malmköping 1932.

Siris brev till systern Anna är stundtals uppgivna, stundtals bittra. Livet med Fredrik blev inte som hon förväntat sig! Äktenskapet var barnlöst.

Fredrik avled 1942 och Siri 1944.

Idag är det 185 år sedan Olof Elfbrink dog

Olof Elfbrink (1773-1835)

Den 17 oktober 1835 avled kommerserådet Olof Elfbrink i Gävle, 62 år gammal.

Olof var bondson från Västanå i Älvkarleby, men flyttade 1788, vid 15 års ålder, till Gävle där han tog namnet Elfbrink. Han fick bostad och jobb hos sin fars kusin, grosshandlaren Daniel Elfstrand (1748-1815). Olof blev först betjäntpojke, men var tydligen mycket duglig och avancerade snart till bokhållare och så småningom (1802) kompanjon i firman Dan. Elfstrand & Co, och sedan även chefens svärson när han 1807 gifte sig med Daniel Elfstrands dotter (och sin syssling) Ulla Elfstrand.

1810 drog sig Daniel Elfstrand tillbaka från affärerna, och Olof Elfbrink blev ledande i firman, som efter Daniel Elfstrands död 1815 ägdes av Olof Elfbrink och hans svågrar Per Elfstrand (1783-1845) och Anders Petter Göransson (1789-1850); Anders Petter hade också arbetat upp sig i firman och gift sig med en dotter till Daniel Elfstrand, Marie (1795-1851), se Elfbrink, Elfstrand och Göransson.

Olof Elfbrink köpte dessutom 1814 Mackmyra bruk, som fortfarande innehas av hans ättlingar.

Olof Elfbrink var en av Gävles mest framgångsrika och förmögna affärsmän. Firman Dan. Elfstrand & Co hade en omfattande verksamhet med bland annat import och export av olika varor, samt ett stort rederi (så småningom Gävles största). (Se även Förmögna förfäder.)
Olof tilldelades 1826 titeln kommerseråd.

Olof Elfbrink utövade, som många andra förmögna, omfattande välgörenhet på olika sätt. Bland annat donerade han pengar till den s.k. Ennes-Elfbrink-Elfstrandska skolan i Gävle, liksom till en skola i hembyn Västanå.

Olof och Ulla Elfbrink hade tre barn: Daniel (1808-1846), Charlotte (1810-1885), och Wilhelm (1813-1870).

Efter Olofs död byggdes det Elfbrinkska gravkoret på Gävle kyrkogård för de tre familjerna Elfbrink, Elfstrand och Göransson och deras efterkommande.Se vidare Svenskt Biografiskt Lexikon: Olof Elfbrink.

Olof Elfbrink var min morfars mormors farfar.

Dödsruna ur Gefle Weckoblad 24/10 1835 och återgiven i flera andra tidningar; här kopierad från Aftonbladet 27/10 1835

Idag är det…..

125 år sedan löjnant Erland Klingberg och fröken Anna Fogelmarck gifte sig på Mackmyra. Bröllopet stod den 2/10 1895 och var mycket ståtligt med nio par marskalkar och tärnor och efteråt en stor middag på herrgården. Bland gästerna märktes bland annat landshövdning Björkman och ett antal överstar. Till och från Mackmyra den dagen kunde gästerna ta sig med de tåg som var extrainsatta.

Gårdsfolket blev allesammans trakterade kan man läsa i den lilla tidningsnotis som stod i Norrlandsposten den 4/10. Nära ett tusental av de omkringboende hade samlats utanför för att beundra och gratulera, man hurrrade man trefalt och brudgummen höll ett litet tacktal.

Vi vet mycket litet om hur paret träffats – kanske uppstod tycke på det bröllop där de båda var marskalk och tärna 1889! Paret förlovade sig sommaren 1894, ett år efter att Annas far Wilhelm Fogelmarck bortgång, och förlovningen verkar ha väckt förvåning bland familj och vänner. I bevarade brev uttrycker släktingar både förvåning och glädje!

Äktenskapet varade till Erlands bortgång 1938 – paret fick sex barn varav ett dog späd och en dotter dog vid 22 års ålder. Anna ärvde Mackmyra av sin mor 1910, där familjen senare bodde. Nu äger deras sonson Tage gården.