Gösta Janson och Karin Andersson

Gösta Janson föddes i Säffle 1907.


”Efter studier vid Filip Holmqvists handelsinstitut i Göteborg anställdes han på inköpsavdelningen vid Billeruds AB.
I början av 1940-talet kom han som brukskamrer till Gruvöns bruk, Grums, där han även deltog i det kommunala livet och var initiativtagare till Grums Yrkes- och lärlingsskola. I mitten av 1940-talet kom han till dåvarande Korsnäs AB, där han efter några år blev inköpschef, vilken befattning han på grund av ohälsa lämnade 1967.
På sin tid var han en av initiativtagarna till Svenska Inköpsledares Förening.
Sedan 1969 var han bosatt på Teneriffa.”

[Nekrolog, SvD 25/6 1979]

MER KOMMER SENARE!!!

Se också Göstas egen beskrivning av sin bakgrund, och Karins beskrivning av sin barndom, båda på sidan Egna berättelser (kräver lösenord).


Åter till Janson mm (Värmland) översikt.


Noter: ???

Om släkten