Gästgivarna Elfbrink i Skärplinge.

”Elfbrinks familjegrav”. Gravsten på Österlövsta kyrkogård (dit Skärplinge hör).

Olof Elfbrink (1773-1835), som tog namnet Elfbrink när han som 15-åring flyttade till Gävle, hade fyra bröder som också tog namnet Elfbrink. Storebror Daniel (1763-1841) flyttar 1797 från hemmet i Älvkarleby till Skärplinge, där han får jobb på gästgiveriet, gifter sig med gästgivarens dotter och efter svärfaderns död 1804 blir gästgivare tillsammans med sin svåger (förre gästgivarens son). (Detta är en parallel till Olof Elfbrinks karriär i Gävle som grosshandlare, fast på en mycket lägre ekonomisk nivå.)

Daniel efterträds av sin son Johan Daniel Elfbrink (1803-1875) och därefter hans son Daniel Elfbrink (1831-1901); tre generationer Elfbrink är alltså gästgivare i Skärplinge under praktiskt taget hela 1800-talet.

För detaljer, se sidan Skärplinge gästgivaregård.