Skärplinge gästgivaregård

Olof Elfbrink (1773-1835) hade fyra bröder som också tog namnet Elfbrink. Storebror Daniel (1763-1841) flyttar 1797 från hemmet i Älvkarleby till Skärplinge i Österlövsta socken, ca 20 km sydost. Daniel arbetar på gästgiveriet, hos gästgivaren Henrik Tillman (1745-1804); han blir vice gästgivare och gifter sig 1799 med gästgivarens dotter Cajsa Christina Tillman (1772-1848). Efter svärfaderns död 1804 delas gästgiveriet mellan Daniel och hans svåger (förre gästgivarens son), som också heter Henrik Tillman (1781–1826). (Detta är en nästan exakt parallel till Olof Elfbrinks karriär i Gävle, fast på en annan ekonomisk nivå.)

Daniel Elfbrink och Henrik Tillman har varsin gästgivaregård bredvid varandra. Gissningsvis var de gästgivare och tog emot resande varannan vecka; så gjorde i varje fall deras efterträdare i slutet av 1800-talet. (Gästgivarna var också bönder med rätt stora gårdar, så de var inte sysslolösa när de var ”lediga”.)

Daniel får tre barn. Dottern Maria Cajsa (1800-1873) gifter sig med Carl Erik de Jounge (1798-1873) från det närbelägna Lövsta Bruk, och efter Henrik Tillmans död övertar de hans gästgivargård.

De två gästgivaregårdarna i Skärplinge ärvs sedan av Daniels Elfbrinks son Johan Daniel Elfbrink (1803-1875) och därefter hans son Daniel Elfbrink (1831-1901), respektive Carl Erik de Jounges son (Daniel Elfbrinks dotterson) Per Adolf de Jounge (1826–1899) och därefter hans son Carl Adolf de Jounge (1858–1909).

Efter den siste Daniel Elfbrinks död 1901 drevs hans gästgivaregård vidare av arvingarna till 1908, då den andre gästgivaren Carl Adolf de Jounge (som alltså var Daniels kusinbarn) övertog hela gästgiveriverksamheten. Efter hans död året därpå drevs sedan gästgiveriet vidare av hans änka Alida Agnes de Jounge f. Holmgren (1864–1959) till 1934.

Tre generationer Elfbrink var alltså gästgivare i Skärplinge i sammanlagt ganska exakt 100 år, hela 1800-talet.

Medalj

Pingstdagen 1874 fick Johan Daniel Elfbrink mottaga silvermedaljen för medborgerlig förtjänst (enligt beslut av Kungl. Maj:t), efter nära 33 års trogen tjänst som kyrkvärd i Österlövsta.

Epilog

Daniel Elfbrink (1831-1901) hade 7 barn varav 5 blev vuxna, men ingen fortsatte som gästgivare. Den ende vuxne sonen, John Daniel Elfbrink (1864-1912), flyttade från Skärplinge och blev agronom och lantbruksinspektor. Han dog ogift, liksom alla systrar utom Amanda Maria, gift Lindahl (1867-1943), och namnet Elfbrink dog ut. Längst levde Daniels yngsta barn, Elida (Ida) Elfbrink (1869-1960) som var den sista i hela släkten som bar namnet Elfbrink.

”Elfbrinks familjegrav”. Gravsten på Österlövsta kyrkogård.