Behm


TABELL 1

Gävlesläkten Behms förste kände stamfar är Jonas Mikaelsson (Jon Mickelsson), som var handelsman, rådman och borgmästare i Gävle.1 Han är nämnd i källorna från 1613,2 och dog 1647. Jonas var gift med Anna Kröger, dotter till borgaren och borgmästaren i Gävle Daniel Kröger (död 1616) och Margareta Persdotter.

Det finns inget belägg för att Jonas Mikaelsson i livstiden kallade sig, eller kallades, Behm; fast han har ibland kallats Behm efter sin död (tidigast 1649, bara två år efter sin död). Däremot hette hans söner Behm. Namnet Behm är känt först hos sonen Daniel, från 1638 (medan fadern ännu levde), och togs senare även av hans bröder. Varför Daniel tog namnet är okänt.3

Enligt ett barnbarnsbarn4 hade borgmästaren Jonas Mikaelsson 13 barn; detta kan vara överdrivet, men 6 söner och en dotter är säkert kända. (Fler barn kan ha funnits och dött unga.)

Min förfader bland dessa är sonen:

TABELL 2

Albrecht Behm, född ca 1620 i Gävle, död 1679 i Stockholm. Gift med Katarina Johansdotter (död 1672 genom självmord p.g.a. psykisk sjukdom), dotter till faktorn och borgmästaren Johan Eskilsson i Söderhamn (död 1657). Albrecht Behm var bosatt i Sala åtminstone 1658-1669, och han begravdes där 1679.

Albrecht Behm hade flera offentliga ämbeten, bland annat som bergsmästare i Öster- och Västerbergslagen 1669-1675, och han fick assessors titel 1675. Albrecht köpte också flera järnbruk i Gästrikland, och blev en stor bruksägare där; han ägde Tolvfors bruk, Axmars bruk, Forsbacka bruk och Hilleviks masugn.5 Albrecht köpte även hammaren i Västbyggeby, men den brann redan efter ett år, och enligt en uppgift ägde han även en kort tid Valbo masugn. (Men Albrecht bodde alltså i Sala, och senare Stockholm, och lät bruken skötas av arrendatorer.) Han fick även privilegium på Söderfors bruk 1675, men detta bruk byggdes inte förrän efter hans död av andra personer. Se vidare min artikel Järnbruk i släkten.

Albrecht Behm och Katarina fick 6 barn:

1. Anna Margareta Behm (ca 1660-1688). Gift med Peter Svedberg adlad Schönström (1644-1692), se Sveden. Jag härstammar från deras dotter Ulrika Charlotta Hårleman (1735-1775).

2. Katarina Behm (ca 1663-1686). Gift 1678 med kyrkoherden i Sala Laurentius Petri Aroselius (1642-1693). De hade två söner Peter och Carl och en dotter Sara, som alla hette Arosell; Peter och Carls barn adlades Adlerheim 1719 (Carl var då död).

3. Sara Behm (1666-1696). Gift med Jesper Svedberg, teologie professor i Uppsala 1692 och senare biskop i Skara; Jesper var bror till Peter Svedberg som var gift med Saras syster Anna Margareta, se Sveden. Saras och Jespers barn adlades Swedenborg, däribland den kände vetenskapsmannen och mystikern Emanuel Swedenborg (1688-1772).6

4. Albrecht Behm (död ca 1700). Adlad de Behm 1693. Kapten. Ogift, men med en u.ä. son.

5. Brita Behm (1670-1755), gift med professor Johan Schwede (1657-1697) i Uppsala. Brita ärvde Axmars bruk i Gästrikland efter sin far, och köpte även Långvinds bruk i Hälsingland. Hon drev själv sina bruk under sina nästan 60 år som änka, och kallades ”Järn-Brita”.

6. Ingrid Behm (död 1686). Gift med major Erland Eding (död 1686).


Min härstamning från Jonas Mikaelsson:

 1. Jonas Mikaelsson (död 1647), g.m. Anna Kröger.
 2. Albrecht Behm (ca 1620-1679), g.m. Katarina Johansdotter (död 1672).
 3. Anna Margareta Behm (ca 1660-1688), g.m. Peter Svedberg, adlad Schönström (1644-1692).
 4. Anna Catharina Schönström (1681-1717), g.m. Olof Rudbeck d.y. (1660-1740).
 5. Anna Margareta Rudbeck (1698-1752), g.m. Paco Hårleman (1694-1763)
 6. Ulrika Charlotta Hårleman (1735-1775), g.m. Carl Gustaf Skogh (1723-ca 1788)
 7. Anna Margareta Skogh (1757-1843), g.m. Gabriel Holmberg (1769-1817)
 8. Lovisa Charlotta Holmberg (1796-1846), g.m. Gustaf Rahm (1787-1831)
 9. Anna Matilda Rahm (1824-1881), g.m. Per Gustaf Lyman (1822-1905)
 10. Gustaf Leonard Lyman (1848-1937), g.m. Emma Carolina Sofia Boström (1856-1936)
 11. Gerda Karolina Lyman (1882-1965), g.m. Torsten Serrander (1875-1940)
 12. Sara Serrander (1908-1969), g.m. Carl Klingberg (1905-1990)
 13. Ulla Carlsdotter Klingberg (1934- ), g.m. Bo Janson (1933-2004)
 14. Svante Janson (1955- )

Noter:

 1. Släkten Behm har nyligen behandlats i en serie artiklar av Michael Lundholm, framförallt i en artikel av honom i Släktforskarnas årsbok 2020. Han påvisar även att en del uppgifter i äldre litteratur om äldre generationer och släktskap med andra släkter Behm är antingen felaktiga eller åtminstone mycket osäkra och tvivelaktiga. Se också Svenskt biografiskt lexikon.
 2. Första gången i skattelängden för Älvsborgs andra lösen
 3. Daniel adlades 1650, och ändrade då sitt namn till Behmer.
 4. Peter Schönström (1682-1772) i ett brev till sin dubbelkusin Emanuel Swedenborg.
 5. Flera av dessa bruk hade grundats av hans svärfar Johan Eskilsson. Jag vill inte utesluta att Albrecht kan ha fått delar av dem i arv, men jag vet å andra sidan inget som tyder på det.
 6. Efter Saras död gifte Jesper Svedberg om sig med Sara Bergia (1653-1720), dotter till prosten i Norrbärke Andreas Bergius (1618-1691) och syster till min anmoder på en helt annan gren Anna Bergia (ca 1655-1711) i Klingsbo, St. Skedvi sn, vars barn tog namnet Klingberg.