Viktor Klingberg (1856-1947)

Viktor Emanuel Klingberg, född 14/9 1856 på Tidaholms bruk (Västergötland), död 8/8 1947 i Johannesburg, Sydafrika. Son till bruksdisponent Erland Theodor Klingberg (1821-1914) och Sophie Kristina Charlotta Amalia Baalack (1832-1925), som hade sammanlagt 9 barn varav Viktor var det andra.
Läkare.

Viktor gick på läroverket i Örebro 1867-1876, och avlade studentexamen där. (Familjen bodde då i Gustafsström, drygt 10 mil bort, så Viktor måste ha varit inackorderad. Alla hans bröder gick också på läroverket i Örebro.) Efter studentexamen var Viktor informator ett år, okänt var. Han studerade sedan i Uppsala 1877-1885, och avlade medicine kandidatexamen 14/3 1885 där, samt medicine licentiatexamen i Lund 29/10 1890; detta var dåtidens läkarexamen som krävdes för att få läkarlegitimation, vilket Viktor fick 3/11 1890. Viktor hade flera korta vikariat som läkare, både före och efter licentiatexamen, och var 1892-1893 distriktsläkare i Älvdalen. Han fick dock, till sin besvikelse, inte fast jobb där.  Han hade vid det laget också dragit på sig stora skulder, se Viktor Klingbergs skulder. Se Viktor Klingbergs boende för mer detaljer om var Viktor bodde och arbetade.

Viktor emigrerade till Sydafrika 1894, 37 år gammal, och blev kvar där resten av sitt liv, 53 år till; han dog 90 år gammal i Johannesburg 1947. De första åtta åren flyttade han runt mellan olika platser i nuvarande Sydafrika, Zimbabwe och Moçambique; därefter bodde han en lång period i Dordrecht (1902 – 1914) och slutligen (1918 -1947) i Johannesburg där han hade läkarpraktik åtminstone tills han var över 80 år gammal. Han besökte London en gång (1897), men kom aldrig tillbaka till Sverige. Många brev från Viktor hem till hans pappa och hans syskon finns bevarade och är nu utskrivna och annoterade och kan läsas här: Viktor Klingbergs Afrikabrev och Viktors reseberättelse från Sydafrika.

De första åren i södra Afrika samlade Viktor växter som han skickade till Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, se Viktor Klingberg och blomman Senecio klingbergii.

Viktor gifte sig 25/12 1912 med Martha (Marthie) Petronella de Klerck (? – 20/12 1951). De fick inga barn, men hade en adoptivson Alfred Edwa de Klerck Muir, en föräldralös systerson till Martha. Edwa behöll sin fars efternamn Muir, och det finns alltså inga med namnet Klingberg kvar efter Viktor. Se Viktor Klingbergs familj för Edwas sex barn och fler detaljer, inklusive mysteriet med Marthas födelseår.

Filer för nedladdning:

Viktor Klingberg, Sydafrikas dödsregister 1947