Det gamla gravkoret i Gävle

Några meter bakom (öster om) Heliga Trefaldighets kyrka i Gävle finns ett litet gravkor. Det byggdes ca 1774-86, och där begravdes sedan under några decennier medlemmar från flera olika grosshandlarfamiljer i Gävle: mina förfäder Elfstrand, men även Brändström, Ennes, och Valley.1 Gravkoret står ännu kvar, men är sedan länge stängt. Vid ett besök i Gävle 2021 hade vi turen att gå förbi gravkoret just när en kyrkogårdsarbetare gick in i gravkoret, så vi passade på att titta in. Gravkoret används nu som förråd, och golvet var delvis dolt av en skottkärra och andra redskap mm. Det syntes dock att det i golvet finns 6(?) stora plattor med text (bara delvis synlig); under dessa finns gissningsvis gravar eller gravvalv för de olika familjerna. På väggen sitter ett epitafium över Peter Brändström (1735-1809).

Jag har inte någon fullständig förteckning över vilka som är begravda i gravkoret, men till dem hör min morfars mormors farmors föräldrar Daniel Elfstrand (1748-1815) och hans första hustru Karin f. Lidman (1755-1789), liksom flera av deras barn.2 3

Gravkoret användes bara i drygt en generation; flera grosshandlarfamiljer byggde på 1800-talet istället egna gravkor på Gävles då nya kyrkogård (nu Gamla kyrkogården) ca 1 km väster om kyrkan. Ett av dem är det stora Elfbrinkska gravkoret som mina förfäder lät bygga efter Olof Elfbrinks död 1835, och där senare generationer av släkten har begravts fram till idag, se Elfbrinkska gravkoret.


Skriftliga källor:
Gävle stads kyrkor (1932), sid 45-47.

Percy Elfstrand (End), En gammal Geflesläkt och litet om dess ursprung och verksamhet. Meddelanden av Gestriklands kulturhistoriska förening 1919, 35-46.


Noter:

  1. Samuel Valley (1747-1805) var svåger till Daniel Elfstrand eftersom deras hustrur Karin och Brita var systrar. De två familjerna var grannar även i livet; de bodde grannar i två hopbyggda hus vid Strandgatan, se Gävle och släkten, del I.
  2. Tidigare begravdes fint folk inne i kyrkan; däribland Daniel Elfstrands föräldrar Daniel Elfstrand (1705-1780) och Kristina f. Blom (1721-1787).
  3. Daniel Elfstrands andra hustru, Karin f. Jäderlund (1769-1837) är däremot begravd i Elfbrinkska gravkoret med sina ättlingar Göransson, däribland dottern Marie (1795-1851), min morfars mormors mormor.