Nordström

Sten och Jenny Nordström med sina 6 söner och deras familjer 26/8 1919

Min förfader grosshandlaren Daniel Elfstrand (1748-1815) i Gävle hade bl.a. sonen Per Elfstrand D:son (1783-1845), som övertog grosshandlarfirman Dan. Elfstrand & Co tillsammans med sina svågrar Olof Elfbrink (1773-1835) och Anders Petter Göransson (1789-1850). (Se sidorna Elfbrink, Elfstrand och Göransson och Daniel Elfstrand & Co samt artikeln Dan. Elfstrand & Co.) Per Elfstrand gifte sig med kusinen och grosshandlardottern Ulla Valley (1789-1871).

Deras äldste son Daniel Elfstrand P:son (1815-1856) gifte sig med grosshandlardottern Charlotte Sehlberg (1826-1858). Daniel och Charlotte Elfstrand dog båda unga 1856 resp. 1858, och lämnade 4 föräldralösa flickor Alice (1847-1912), Elisabet (Betzy) (1848-1879), Jenny (1849-1932) och Märta (1852-1892).1 De föräldralösa flickorna växte upp hos sin morfar grosshandlaren Nils Sehlberg (1792-1865), och efter hans död hos morbror Carl Sehlberg (1821-1901) med familj.2 3

Jenny Elfstrand (1849-1932) gifte sig 1872 med grosshandlaren Sten Nordström (1839-1921). Han var en betydande affärsman i Gävle på sin tid, och byggde bl.a. Centralpalatset, Dalapalatset och Grand Hotel (där han var VD); han ägde Hagaströms tegelbruk och han grundade 1892 Gävles första elverk. Och han köpte 1876 Penningby slott som ”sommarstuga”.

Sten och Jenny Nordström fick 8 barn av vilka 2 dog före ett års ålder. Bilden ovan från Jennys 70-årsdag 26/8 1919 visar Sten och Jenny med de 6 vuxna sönerna Fritz (1873-1958), Simon (1875-1944), Sten (1880-1960), Vilhelm (1883-1961), Nils (1886-1970), Erik (1890-1969) och deras fruar och barn. Av dessa 6 bröder Nordström gifte sig alla utom Sten, och idag finns i livet ett barnbarn och många barnbarnsbarn, barnbarnsbarnbarn och barnbarnsbarnbarnsbarn till Sten och Jenny Nordström.4 Nästan på dagen 100 år efter fotot ovan samlades ca 100 av dessa (med ingifta) till en släktfest på Penningby slott, som nu ägs av ett antal av släktingarna. Jag var inbjuden som en mer avlägsen släkting. Släktfesten ordnades av Bengt Holmerin (ett av Erik Nordströms barnbarn). Han höll ett föredrag om släktens historia; bilderna till hans föredrag kan ses här.

Penningby slott

  1. De hade dessutom haft ytterligare 3 barn som dött före två års ålder.
  2. Carl Sehlberg hade bott kvar hemma, och tog efter faderns död över både hus och affär.
  3. Dessutom var Charlottes syster Betty Sehlberg gift med Daniels kusin och kompanjon Göran Fredrik Göransson, och de fyra flickorna bodde en del hos dem och kusinerna Göransson på Högbo bruk. (Som de dessutom ärvt en del av efter sin pappa; Göransson köpte även deras del 1861.) Bland annat bodde de där sommaren 1858 då de fick bevittna Göranssons triumf med lyckad bessemerblåsning, som så småningom ledde till Sandvikens järnverk.
  4. Ytterligare släktskap med Elfstrand är att Vilhelm Nordström gifte sig med sin kusin Dagmar Brehmer (1884-1941), en dotter till Märta Elfstrand ovan. Och efter hennes död gifte han om sig med sin fyrmänning Carin Sandström (1886-1959), som genom sin morfar Herman Göransson och mormor Lotten Elfstrand härstammade på två sätt från Daniel Elfstrand.