Mackmyra

Jag har nu gjort en sida om Mackmyra bruk, som sedan Olof Elfbrink köpte det 1814 har varit en centralpunkt för honom och hans ättlingar (Elfbrink, Fogelmarck och Klingberg).

Där finns bland annat länkar till Tage Klingbergs artikel om köpet 1814, dels i en kortare version i Gävle Dagblad 18/5 2014 och dels i en längre version. Vidare finns en artikel från 1925 av Percy Elfstrand samt en tidningsartikel från 1947 och en uppsats av Sofie White om Norrlands första skördetröska.

Som vanligt är detta förhoppningsvis bara början; mer kommer senare.