Lyman

Jag har nu kraftigt utökat sidan om Lyman, och döpt om den till Lyman, fortsättning; dessutom har jag skrivit en separat sida Lyman, ursprung om de tre personer (alla senare kyrkoherdar) som först tog namnet omkring 1700, och deras inbördes släktskap.

För den som vill veta mer, och för framtida släktforskare, har jag också gjort en skrift Släkten Lyman (från Lyhundra) med alla kända personer i samtliga grenar av denna släkt Lyman (det finns även andra, utan samband med oss), med fler detaljer och (för framtida fortsatt forskning) utförliga källhänvisningar.

Gustaf Leonard Lyman (1848-1937)
Gustaf Leonard Lyman (1848-1937)