Hélène Ångström, född Pilo

Hélène Pilo, senare gift Ångström (1849-1943) var guvernant åt systrarna Sofi, Anna och Siri Fogelmarck 1872-1885, och bodde med familjen Fogelmarck på Vall och Mackmyra i 13 år.1 Hon gifte sig sedan med fysikern Knut Ångström (1857-1910), men hon fortsatte hela livet att ha nära kontakt med systrarna, och ännu på 1930-talet besökte hon Anna (gift Klingberg) på Mackmyra varje sommar. I sina ”minnesanteckningar” (skrivna ca 1925)2 säger Hélène att systrarna är hennes andas barn, och står henne närmare än alla utom hennes egna barn.

Hélène Pilo föddes i Uppsala 29/9 1849, som dotter till kommissionslantmätaren Nils Pilo (1815-1895) och Ottiliana (Ottilia), f. Svanberg (1818-1894).3 Fadern var son till en löjtnant i Ström i Jämtland, och modern kom från en akademikerfamilj i Uppsala. 4

1861, när Hélène var 12 år, flyttade familjen till Visby. Fadern fortsatte som kommissionslantmätare, men hade oregelbundna inkomster och ekonomiska bekymmer, och gick i konkurs 1864; familjen försörjdes sedan huvudsakligen av modern, som bl.a. hyrde ut rum till sommargäster.5 Hélène hade i Uppsala gått i olika privata skolor; i Visby fortsatte hon i skola till 1864 men slutade efter faderns konkurs.6

Hösten 1866 återvände Hélène, nu 17 år, till Uppsala för att där gå en telegrafistkurs. Hon bodde då hos sin morbror professor Lars Svanberg i hans tjänstebostad i Kemikum vid Engelska parken.7. I Kemikum bodde även fysikprofessorn Anders Jonas Ångström (1814-1874); Hélène fick tentera fysikkursen i sin telegrafistutbildning för honom.8 När hon senare på hösten tagit telegrafexamen for hon till mostrarna Ebba och Charlotte Svanberg i Stockholm. De närmaste åren tycks Hélène huvudsakligen ha bott hos mostrarna i Stockholm, omväxlat med besök hos morbror och kamrater i Uppsala och viss tjänstgöring på telegrafen där; hemma i Visby verkar hon mest ha varit sommartid. Hon gick också en ritkurs på slöjdskolan i Stockholm. 1869-1870 gjorde Hélène och mostrarna en 13 månaders resa i Europa.9 Därefter bodde Hélène huvudsakligen i Visby i två år, med tjänst på telegrafen där.

1872 fick Hélène plats som guvernant i familjen Fogelmarck på Vall och Mackmyra i Valbo utanför Gävle; familjen bestod av brukspatron Wilhelm Fogelmarck (1835-1893), hans fru Emma f. Elfbrink (1842-1910) och deras tre flickor Sofi (1864-1924), Anna (1867-1953) och Siri (1868-1944).10 11 Hélène stannade på Vall som guvernant i 13 år till 1885, och hon skriver själv att hennes plats allt mer blev som ett mellanting mellan syster och äldsta dotter.

Hélène hade inte mycket formell utbildning, men var uppenbarligen både begåvad och kunnig i många ämnen. Hon behärskade tyska, franska och engelska, och kunde en del italienska,12 men var också intresserad av historia, matematik och naturvetenskap. Hon undervisade flickorna Fogelmarck i olika ämnen, samt pianospel, och hjälpte dessutom ibland brukspatron Wilhelm Fogelmarck med en del räkning i hans affärer. När flickorna blev äldre såg hon till att lära sig själv mer för att kunna lära ut.13 Anna Fogelmarck tog studenten 1885 (som första flicka från Gävle-trakten); det sista halvåret innan gick hon på Wallinska flickskolan i Stockholm, där hon sedan tog studenten, men innan dess var hon undervisad i alla år av Hélène, som tydligen behärskade alla ämnen.14

Sommaren 1883 följde Hélène äldsta dottern Sofi Fogelmarck till Strömstad. Där träffade hon Knut Ångström (1857-1910) som var på semester med sin mor Augusta Ångström f. Bedoire (1820-1906); de var son till resp. änka efter ovan nämnda fysikern Anders Jonas Ångström (1814-1874), och hade alltså bott granne med Hélènes morbror som hon besökt ibland. Hélène och Knut blev intresserade av varandra och inledde en intensiv brevväxling; de träffades också några gånger när Hélène var i Uppsala. Nyåret 1885 förlovade de sig, men höll det hemligt i ett år (utom för några få), nog mycket av rädsla för att omgivningen skulle ogilla partiet då Knut var drygt 7 år yngre än Hélène. I oktober 1885 lämnar Hélène flickorna Fogelmarck, som då är i 20-årsåldern, och flyttar från Vall till Stockholm; Hélène bor där hos sin mamma som flyttat dit från Visby ett par år tidigare. Knut gick nämligen i sin fars fotspår och studerade fysik i Uppsala; han blev 1884 fil. lic. och 1885 fil dr., och till hösten 1885 fick han tjänst som lärare på Stockholms Högskola (nu Stockholms universitet) som grundats några år tidigare.15 Ett år senare gifter sig Hélène och Knut, 12/10 1886;16 de tar då över lägenheten efter hennes mamma, som flyttar till två av sina systrar.

1891 flyttar Knut och Hélène tillbaka till Uppsala, där Knut blivit laborator. 1896 blir han professor i fysik, och familjen flyttar då tillbaka till tjänstebostaden i gamla Kemikum vid Engelska parken, där Knut bott som barn.17

Hélène hjälpte Knut en del i hans arbete, främst med översättningar till tyska (bl.a. av Knuts doktorsavhandling) och franska, men även med en del beräkningar; detta inleddes redan innan de gifte sig.

Hélène var 37 år när hon gifte sig, men hon och Knut hann ändå få 4 barn: Anders (1888-1981), Hilding (1890-1979), Tord (1892-1978) och Dagny (1895-1993).

Hélène följde flera gånger med Knut på långa utlandsresor då de besökte olika fysiker, men även turistade litet. Barnen lämnade de då hos någon annan i 1-2 månader.18 Första resan var 1889; då lämnades ettåriga Anders med en barnflicka hos Fogelmarcks på Mackmyra i knappt två månader.19

Hélène hade på Vall deltagit i ett omfattande sällskapsliv med många och stora bjudningar m.m. med bl.a. familjen Fogelmarck och släktingarna Lundeberg på det närbelägna Forsbacka bruk.  Efter giftermålet blir hon istället delaktig i ett akademiskt umgängesliv med kollegor till Knut i Stockholm och Uppsala, liksom med gästande utländska kollegor, nobelpristagare m.fl.;20 Hélènes språkkunskaper och allmänbildning kom väl till pass. Naturligtvis fick hon ofta ordna med middagar i hemmet.21

Knut var sjuklig sedan barndomen. 1910 avled han (53 år gammal), i vad som kallades influensa.22  Hélène var nu en 60-årig änka. Barnen var 14-22, och flyttar hemifrån under de kommande åren. Hélène bor kvar i Knuts tjänstebostad i gamla Kemikum. Hon fortsätter ett mycket aktivt socialt liv med olika kulturella aktiviteter och middagar.23 Hon har fortfarande breda intressen och läser mycket böcker av olika slag (och på olika språk), något som bland annat framgår av bevarade brev;24 hon är bl.a. intresserad av religion och filosofi. Hon var efter världskrigets utbrott 1914 mycket aktiv i Röda Korsets hjälpverksamhet, då med inriktning på hjälp till svenska landstormen.25 Och hon var naturligtvis mycket engagerad i sina barn och barnbarn.

1925 blir Hélène till slut uppsagd från Knuts tjänstebostad.26  Hon flyttar då till sonen Anders och hans familj i Stockholm; de skaffar en gemensam lägenhet på N. Mälarstrand 34 med 6 rum, varav Hélène disponerade 2. 1933 flyttar de alla till en villa i Bromma, på Stavgårdsvägen 57. 1937 flyttar Hélène tillbaka till Uppsala, och bor sedan ensam på Järnbrogatan 10 B (nu S:t Olofsgatan 10 B) till sin död 1/1 1943.

Vid sin död hade Hélène haft nära kontakt med systrarna Fogelmarck (av vilka Anna och Siri då levde) i 70 år.Noter:

 1. Fogelmarcks var skrivna på Vall (i Valbo sn) strax utanför Gävle, och bodde där vintertid, men tillbringade somrarna (kanske juni-september/oktober) på Mackmyra bruk ca en mil bort, som Emma Fogelmarck ärvt efter sin far.
 2. Minnesanteckningarna har renskrivits av barnbarnsbarnet Olle Gyllenhaal (född 1948) och barnbarnet Knut Ångström (född 1927).
 3. Hélène bodde de första 9 åren i ett hus vid Järnbron, senare Fjellstedska skolan (nu Sankt Olofsgatan 26). Därefter bodde familjen i Olympen (nu Västra Ågatan 22). Båda husen finns kvar.
 4. Hélènes morfar Jöns Svanberg (1771-1851) var bondson från Nederkalix och var professor i matematik i Uppsala 1811-1841. Han var också från 1819 kyrkoherde i Alunda och Morkarla som prebende, dvs som en löneförmån, han tjänstgjorde nog sällan som präst innan han pensionerades från professuren; han lär ha fått dessa pastorat av kung Karl XIV Johan som belöning för att ha undervisat kronprins Oskar i matematik. Av Jöns 12 barn blev Lars Svanberg (1805-1878) professor i kemi och Adolf Svanberg (1806-1857) professor i fysik, båda i Uppsala.
 5. Fadern blev senare psykiskt sjuk, och tycks ha försvunnit från familjen, men det är oklart om detta skedde medan Hélène bodde hemma. Han avled 1895 på Lunds hospital.
 6. I Uppsala gick Hélène först i skola hos en fru Nordin, sedan undervisades hon ett par år tillsammans med kamraten Ida Afzelius (1850-1910) av dennas mor Edla Afzelius f. Richert (1824-1900), och slutligen gick hon en termin i ”Klosterskolan” som drevs av Jane Tengberg och var banbrytande bland flickskolor i Sverige. I Visby gick hon i en skola i Lythbergska huset vid S:t Hansplan som drevs av Elise Längstadius (1824-1890); hon erbjöd 1864 Hélène att gå kvar utan avgift, men Hélène slutade ändå. (Elise Längstadius var född Löwenström och barnbarn till kungamördaren Jakob Johan Anckarström.)
 7. Lars Svanberg hade legat bakom byggandet av Kemikum 9 år tidigare; i byggnaden fanns både kemi- och fysikinstitutionerna m.m.
 8. Hon träffade även sonen Knut Ångström (1857-1910), då en nio års pojke, som hon 20 år senare gifte sig med.
 9. Mostrarna hade sparat ihop pengar till resan och betalade; Hélène skötte arrangemangen.
 10. En son Wilhelm (1872-1873) blev bara 3 månader.
 11. Hélène hade sökt en telegrafföreståndartjänst i Storvik 1872, men övertalades att istället flytta till Fogelmarcks av ett par av hennes mors vänner, Jaquette Nordenadler f. Leijonflycht (1814-1897) och hennes syster Augusta Leijonflycht (1820-1909), som kände Fogelmarcks. De hade bott på det närbelägna Högbo bruk, som Jaquettes man Johan Teodor Nordenadler (1798-1866) ägde innan han 1854 sålde Högbo till firman Dan. Elfstrand & Co (med Emma Fogelmarcks morbror Göran Fredrik Göransson (1819-1900) som delägare); därefter flyttade Nordenadlers och Leijonflycht till Gävle och bodde då hos Lina Ekstedt (1821-1904) som varit förlovad med Emma Fogelmarcks farbror Daniel Elfbrink (1808-1846) och ärvt hans stora hus vid Gavleån, och som 1867 gifte sig med Emma Fogelmarcks far Wilhelm Elfbrink (1813-1870); när Jacquette Nordenadler blivit änka flyttade hon och systern till Valbo och bodde bland annat på Vall hos Wilhelm och Emma Fogelmarck, innan de 1869 flyttar till Uppsala.
 12. Hélène skriver i ett brev att hon en gång när hon var i Uppsala lärde sig italienska av sin moster Augusta (gift med Lars Svanberg), och efter 14 dagar kunde, om än lite knaggligt, läsa en bok utan lexikon.
 13. Mest självstudier förstås, men hon nämner att hon tog några lektioner av en matematiklektor i Gävle.
 14. Däremot kunde Hélène inte latin och grekiska, men hon hjälpte ändå flickornas kusin Hjalmar Fogelmarck (son till Robert Fogelmarck, 1838-1909) även med hans läxor i detta; han kom från Västervik men gick på läroverket i Gävle och bodde då hos sin fabror på Vall (oklart hur länge, men gissningsvis hela gymnasietiden; Västervik hade läroverk men ingen latinlinje); Hjalmar tog studenten i Gävle 1885, en vecka efter Anna i Stockholm.
 15. Hélène och hennes mor bodde på Tegnérgatan 24. Knut bodde det året lämpligt nog på samma gata.
 16. Vigseln skedde i Uppsala, i närvaro endast av närmaste släktingar, Fogelmarcks och ett par nära vänner.
 17. Sedan dess hade fysik fått större utrymme i huset, hela övervåningen (2 tr), och professorsbostaden hade flyttats till norra tredjedelen av den. Huset har efter Ångströms tid använts av olika universitetsinstitutioner; 1978-1992 låg matematiska institutionen där och jag hade själv ett tjänsterum i vad som varit Ångströms lägenhet. Numera är min arbetsplats istället i en nyare universitetsbyggnad som heter Ångströmlaboratoriet, uppkallad efter Anders Jonas och Knut Ångström.
 18. En resa var till Solarkongressen i Oxford 1905, där man bl.a. beslutade uppkalla längdenheten Ångström (1/10 000 000 mm) efter Knuts far Anders Jonas.
 19. I stället följde Sofi Fogelmarck med Hélène på resan till Knut, som farit tidigare till Tyskland.
 20. Knut var ledamot av Nobelkommittén för fysik från starten 1901, och dess ordförande från 1905; många av fysikpristagarna bjöds till Knut och Hélène i Uppsala.
 21. Detta sociala umgänge var vid denna tid en viktig del av det vetenskapliga livet.
 22. Knut fick häftig blodstörtning 27/1 och låg sedan till sängs i drygt en månad innan han dog 4/3. Eftervärlden misstänker att strålskador i hans arbete kan ha varit en åtminstone bidragande anledning; Knut hade bl.a. några år tidigare tagit hem 0,1 g radium från Paris, i västfickan, vilket gav brännskador på bröst och arm.
 23. Bland umgänget fanns många andra professorsfamiljer, och även landshövding och statsminister Hjalmar Hammarskjöld (1862-1953) med fru Agnes (1866-1940) samt ärkebiskop Natan Söderblom (1866-1931) med fru Anna (1870-1955).
 24. Hennes sonson Knut Ångström (född 1927) har renskrivit över 1000 brev till och från, och mellan, Hélène och Knut.
 25. Hélène var då vice ordförande i Uppsalaavdelningen av Röda Korset; hon gick ur styrelsen 1915 men återkom 1920.
 26. Hélène tyckte detta var orättvist, eftersom det var hon som hade arrangerat en donation till Uppsala universitet av medel till en ny professorsbostad i fysik; den nya prefektvillan byggdes 1912-1913 och Knuts efterträdare bodde där. (Donator var Therese Andersson (1843-1922), till minne av Anders Jonas och Augusta Ångström.)