Tolstoy

Den store ryske författaren (och greven) Leo Nikolajevitj Tolstoy (1828-1910) hade en son Leo Lvovitj Tolstoy (1869-1945), mindre betydande författare och konstnär. Leo den yngre blev på 1890-talet långvarigt sjuk.1 Han behandlades på ett sanatorium i Ryssland, varefter han, på sin läkares inrådan, hösten 1895 reste till den berömda ”Enköpingsdoktorn” Ernst Westerlund (1839-1924) i Enköping. I Sverige blev Leo både frisk och, i maj 1896, gift med Enköpingsdoktorns dotter Dora Westerlund (1878-1933).

Leo och Dora Tolstoj återvände till Ryssland, där de först bodde hos Leos föräldrar Leo och Sofia Tolstoy på deras gods Jasnaja Poljana och sedan i Sankt Petersburg. Leo och Dora fick sammanlagt 10 barn. De två första barnen (Leo 1898, som dog bara två år gammal, och Paul 1900) föddes på Jasnaja Poljana. Ett barn föddes för tidigt (i Paris) och dog strax efter förlossingen. De övriga sju föddes i Sverige, dit Dora reste varje gång för att få hjälp vid förlossningen av sin far, som bland annat var framstående gynekolog.

Leo hade andra kvinnor, och 1915 lämnade han familjen för gott. Dora bodde kvar i Ryssland, men våren 1917, efter den första ryska revolutionen när tsaren störtats, flyttade hon och de då åtta barnen till Sverige, där de bosatte sig på herrgården Halmbyboda utanför Uppsala, som Doras far Ernst Westerlund köpt redan på 1870-talet.2 3

Alla åtta barnen gifte sig så småningom med olika svenskar, och förblev bosatta i Sverige resten av livet. Nina Tolstoy (1907-1987) gifte sig 1930 med Christian Lundeberg (1905-1988), och hennes bror Paul (1900-1992) gifte sig 1936 med Christians syster Birgitta Lundeberg (1909-1991); Christian och Birgitta var barn till överste Gerdt Lundeberg (1868-1948), och barnbarn till Christian Lundeberg (1842-1911) och Anna Elfbrink (1844-1913); de var alltså sysslingar till min morfar Carl Klingberg (1905-1990).4

Halmbyboda övertogs av äldste sonen Paul Tolstoy (1900-1992), och ägs idag av hans son, som alltså är både sonsons son till författaren Leo Tolstoy och fyrmänning (brylling) till min mamma.

Halmbyboda i Funbo socken öster om Uppsala. (foto: Upplandsmuseet)
  1. Det verkar oklart vad han hade för sjukdom. Efter att först ha haft tyfus (nog tyfoidfeber med dagens språkbruk) fick han någon form av psykiska besvär, som diagnosticerades som en dold form av malaria.
  2. Ernst Westerlund bodde som sagt i Enköping, så han hade nog Halmbyboda som lantställe. Sex av Doras barn var födda på Halmbyboda, och bara ett i Enköping.
  3. Mannen Leo var samtidigt på föreläsningsturné i USA med en älskarinna. Han bodde sedan i Frankrike, Tyskland och Italien. Leo och Dora skildes formellt 1922. Leo gifte om sig i Frankrike och fick en son till där. Leo flyttade slutligen ca 1939 till Sverige där han försörjdes av sina söner. Leo dog 1945 i Helsingborg.
  4. Sångerskan Victoria Tolstoy (född 1974) är barnbarn till ett annat av syskonen, Nikita Tolstoy (1902-1992). Hon är alltså ”släkt i släkten” med oss, men inte en direkt släkting.