Elfgren

Olof Elfbrinks syster Anna Danielsdotter (1765-1843) gifte sig 1794 med Erik Ersson (1766-1809) från en granngård i Västanå i Älvkarleby; de bor kvar hos Annas föräldrar Daniel Nilsson (1727-1815) och Cajsa Jansdotter (1741?-1824) och tar över gården när dessa flyttar till Väddö 1804. Anna och Erik får tre barn Daniel (1794-1831), Erik (1796-1858) och Olof (1807-1884).

Daniel flyttar redan 1803 som nioåring till Gävle där han bor hos sin morbror Olof Elfbrink och är elementarist (dvs. går på Elementarskolan), sedan blir han bokhållare, säkert i morbroderns firma Dan. Elfstrand & Co. Daniel tar namnet Elfgren när han flyttar till Gävle, uppenbarligen  efter mönster av morbror Olof, som tog namnet Elfbrink när han flyttade från Älvkarleby till Gävle, och fadern till Olof Elfbrinks chef Daniel Elfstrand, som också kom från Älvkarleby och tog sitt namn när han flyttade till Gävle i början på 1700-talet. (Se sidorna Elfbrink och Elfbrink, Elfstrand och Göransson.)

Daniel Elfgren bor kvar hos Olof Elfbrink hela livet, tills han dör 1831, 36 år gammal och ogift.

Daniels bröder tar också namnet Elfgren. Erik Elfgren (1796-1858) flyttar 1811 till sin morbror Nils Elfbrink (och sina morföräldrar) i Mälby på Väddö. Dit flyttar också (1818) hans mor med sin andre man, och c. 1827 brodern Olof Elfgren, som studerat och bott i Gävle några år. (Det verkar ju troligt att Olov bodde hos sin storebror hos Olof Elfbrink, men jag har inte hittat något om det i källorna. Det är också möjligt att även Olof arbetade i familjefirman ett tag, men inte passade eller inte trivdes och därför lämnade Gävle.)

Både Erik och Olof Elfgren gifte sig på Väddö; de bodde kvar med sina familjer i Mälby livet ut. Erik fick 6 barn av vilka åtminstone de flesta blev kvar på Väddö medan Olof var barnlös men hade två fosterbarn (barnhusbarn från Stockholm, men de kallades inte Elfgren). Det är troligt att det fortfarande finns ättlingar till Erik på Väddö, men de heter i så fall inte Elfgren; den siste manlige ättlingen  var Eriks son Jakob Elfgren (1826-1908). Jakob flyttar 1875 med sin familj från Mälby till det närbelägna Ortala (i Väddö socken, men på fastlandet); han har tre barn, men de två sönerna dör ogifta före honom och dottern gifter sig men får inga barn.

Det finns också andra släkter Elfgren, inklusive ca 300 nu levande i Sverige. Det fanns även andra Elfgren i Älvkarleby på 1700- och 1800-talen, men utan känd släktskap med dessa Elfgren.