Torsten Serranders släktbok

Min mormorsfar Torsten Serrander (1875-1940) skrev ca 1918 på skrivmaskin ett häfte (28 sidor, i ett exemplar, möjligen med någon kopia) där han förtecknar ”sina närmaste släktingar”, vilket inkluderar hans sysslingar och deras barn, dvs alla ättlingar till hans farfars, farmors, morfars och mormors föräldrar. Jag har nu kopierat denna lilla men innehållsrika släktbok: Torsten Serranders släktingar.

Se även sidan Serrander. Mer information om släkten Serrander kommar vid ett annat tillfälle.

Viktor Klingberg och blomman Senecio klingbergii

Viktor Klingberg (1856-1947), son till Erland Theodor Klingberg och Sophie Klingberg, född Baalack var läkare men också amatörbotaniker. Han emigrerade till Sydafrika 1894 (se Viktor Klingbergs Afrikabrev), och de första åren i Afrika samlade han en hel del växter som han skickade till Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Viktor hade även kontakt med Museum of Natural History i London, men tyckte att de erbjöd för lite betalt. (Vad, om något, han fick från Stockholm vet vi inte.) Sedan verkar han ha slutat skicka växter, kanske eftersom han då lämnat nybyggarområdena i Matabeleland och bodde på mer etablerade platser i Sydafrika där floran nog var mer känd.

Som Wilhelm upptäckte för några år sedan så fick en av Viktors växter (en korsört) senare namnet Senecio klingbergii till hans ära. Tyvärr anses detta numera vara samma art som Senecio discifolius (numera kallad Emilia discifolia), så namnet används inte längre.

Namnet Senecio klingbergii gavs av den tyske botanikern Joh. Mattfeld som studerade Viktors samling och 1922 skrev en artikel i Notizblatt des Königl. botanischen Gartens und Museums zu Berlin där han identifierar sammanlagt sju nya arter. Likaså har en lav som Viktor plockade i Bechuanaland sedan beskrivits som en ny art Usnea acanthera. Några av Viktors växtexemplar är alltså typexemplar, dvs de exemplar som definierar arterna, och de är därför fortfarande viktiga för den botaniska forskningen.

Mattfeld skriver i sin artikel att Viktors samling i Naturhistoriska riksmuseet omfattar ungefär 300 växter; i riksmuseets databas Krypto-S finns av dessa f.n. 33 växtexemplar (31 kärlväxter och 2 lavar) insamlade av Viktor i Matabeleland och Bechuanaland (nuvarande Zimbabwe och Botswana) 1895-1896. Åtta av dessa (de åtta typexemplaren) finns med bild; länkar till några av dessa finns nedan.

Söker man i databasen på ”insamlare Klingberg” hittar man dessutom en sydbläddra Utricularia australis som Viktor plockade i Värmland som 17-åring, liksom 3 växter plockade av hans storebror Richard (1854-1907) som tonåring, däribland en ängsgentiana Gentianella amarella från Gustafsström där familjen bodde.

Senecio klingbergii
Senecio klingbergii (Naturhistoriska riksmuseet)
Officiella beskrivningen av Senecio klingbergii
Den officiella beskrivningen av Senecio klingbergii, av Joh. Mattfeld 1922 i Notizblatt des Königl. botanischen Gartens und Museums zu Berlin Bd. 8, Nr. 72, pp. 176-181.

 

Länkar till bilder på några av Viktors växtexemplar:

Elfbrink på Väddö

Väddö kyrka
Väddö kyrka

Olof Elfbrink (1773-1835) var bondson från Älvkarleby, men flyttade som 15-åring till Gävle där han så småningom blev en av stadens största grosshandlare, köpte Mackmyra bruk, m.m. (Se sidorna Elfbrink och Elfbrink, Elfstrand och Göransson.) Han hade flera bröder som senare också tog namnet Elfbrink.

Yngste brodern Nils (1782-1837) flyttade också till Gävle som tonåring, där han verkar ha först gått i skola och sedan arbetat hos grosshandlaren Daniel Elfstrand, där också Olof arbetade och 1802 blev kompanjon.

1804 köper Olof Elfbrink en gård (Rusthållet) i Mälby på Väddö, bredvid Väddö kyrka, och dit flyttar 22-årige Nils som arrendator eller förvaltare. Dessutom flyttar deras nu åldriga föräldrar Daniel Nilsson (1727-1815) och Cajsa Jansdotter (1741?-1824), 77 resp. 63 år, dit från Älvkarleby, och bor resten av sina liv där hos Nils. Det är oklart vem som hjälpte vem, men min gissning är att Olof Elfbrink ordnade detta för att ge sina föräldrar en trygg och bekväm ålderdom, samtidigt som lillebror Nils kanske redan hade tröttnat på affärslivet och hellre levde på en gård på landet. Nils blev i alla fall kvar på Mälby till sin död 33 år senare.

Nils Elfbrink gifte sig 1819 med Abigael Lemon (1797-1872), en smedsdotter från Ortala bruk vid Väddö, men de fick inga barn. Efter Olofs och Nils död sålde Olofs arvingar gården, men änkan Abigael fick bo kvar i något hus på gården tills hon dog 35 år senare.

Nils Elfbrinks grav finns kvar på Väddö kyrkas kyrkogård, med ett järnkors med hans namn. Föräldrarna och hustrun är också begravda på Väddö, men vi vet ej om de ligger i samma grav.

Bilderna togs vid ett besök på Väddö idag. Den gamla huvudbyggnaden på gården där de bodde verkar inte finnas kvar, och gården har senare delats upp på tre gårdar. (Mälbys historia kan läsas i artikeln Mälby.)

BOKHÅLLAREN NILS ELFBRINK  Född d. 10 Nov 1782 Död d. 29 Mars 1837
BOKHÅLLAREN NILS ELFBRINK
Född d. 10 Nov 1782 Död d. 29 Mars 1837

Viktor Klingbergs Afrikabrev 1894-1913

Tänk dig själv! Det är i slutet av 1800-talet och en av dina söner har dragit till södra Afrika utan jobb och tyngd av skulder till familj och andra. Först kommer det rätt många brev (men inga pengar), de är inte så innehållsrika men du förstår att infödingarna går nakna, det är krig, vita nybyggare blir mördade och stympade och att det är ont om whisky. Sedan blir breven färre och handlar egentligen mest om skulderna, som ju inte blir mindre av att sonen satsar pengar på tomter i krigszoner. Lite pengar sipprar dock in från Afrika. Inget får du veta om hur han har det egentligen men han nämner ofta möjligheten att bli rik på guld och diamanter. Pappa Erland Theodor sparar noggrant breven ofta med en anteckning om ankomstdag.

Viktor Klingbergs 25 första Afrikabrev finns nu till allmän läsning här! Övriga är under produktion och kommer snarast. Det är förunderligt att få följa ett liv i södra Afrika mitt i de krig som råder där. Varthän Viktor än beger sig verkar det bli krig. Varthän han än åker lyckas han inte riktigt samtidigt som han ser andra lyckas bättre.

Vi har samtidigt passat på att förkovra oss om situationen i södra Afrika vid förra sekelskiftet, vi har gjort en ordentlig förteckning över Viktors resor samt fördjupat oss i hans skuldsituation. Nu inväntar vi bara hans testamente och bouppteckning från Johannesburg (allt går att få på nätet nu för tiden!).

Läs Viktor Klingbergs Afrikabrev 1-25 här.

God läsning! Mer kommer!

Påsk hos Klingbergs…

Hur firades påsken i en övreståndsfamilj för hundra år sedan? Jag har samlat ihop de påskar Sophie Klingberg nämner i sin dagbok (1910-1918) och det är inte så stor skillnad mot nutida påskar; påskägg, påskliljor, god mat, umgänge med familj och vänner, utbyte av små gåvor. Sophie gick trogen i kyrkan, särskilt på påsken, förstås. De verkar också ha skrivit verser direkt på sina ägg.

Detta är också något av de få tillfällen då barnen kommer till Uppsala för att hälsa på. De flesta andra stora helger tillbringas ju på Mackmyra hos Erland och Anna. Sophie och Erland får då tillfälle att träffa sina andra barn och barnbarn.

Läs om Sophies påskfirande 1910-1918 i Påsk hos Klingberg i Uppsala 1910-18 (utdrag ur Sophie Klingbergs dagbok).

Glad Påsk tillönskas från nutida släktingar i Uppsala!

Studentjubileum

Jag kommer aldrig att bli bjuden på studentjubileum, eftersom jag aldrig tog studentexamen; jag gick inte i gymnasiet (utom att jag följde med i några ämnen, olika år och i olika klasser) och jag har bara studentbetyg i fem ämnen. Så därför får jag fira själv. Idag är det 50 år sedan jag tog mitt första studentbetyg!

studentbetyg-kemi1965

Det var alltså i kemi, som jag hade lärt mig själv genom att läsa mammas gamla skolböcker för jag tyckte det var roligt. Jag minns att jag var nära att svimma under det muntliga förhöret av anspänningen, och jag tror att lärarna (kollegor till pappa på läroverket i Borlänge) avbröt det lite tidigare än de tänkt. Jag var bara 9 år, och kunde inte göra laborationerna; istället hade jag varit med en gymnasieklass och tittat på deras laborationer. Därför fick jag bara det näst högsta betyget ”med utmärkt beröm godkänt”, eller a som det brukade förkortas. (Dåtidens betygsskala var inte helt lättförståelig.)

Sedan följde ett realskolebetyg i matematik i maj 1965, därefter mitt första och enda grundskolebetyg (från årskurs 3) i juni 1965, samt studentbetyg i matematik (1966), biologi (1966), fysik (1967) och svenska (1969); men då hade jag redan 1968 fått dispens och blivit inskriven på universitetet utan fullständig studentexamen.

Elfbrinkska gravkoret

Jag har nu gjort en beskrivning av Elfbrinkska gravkoret i Gävle, där 81 släktingar, däribland 10 av mina förfäder, ligger begravda. Jag har också gjort en förteckning på alla begravda i Elfbrinkska gravkoret, med släkttabeller som visar deras släktskap med varandra, tillsammans med lite statistik över deras levnadsålder och dödsår. På sidan finns också länkar till ett par läsvärda äldre beskrivningar av gravkoret och dess historia, och hur det såg ut där förr i tiden när kistor stod i rader på golvet (men underhållet så småningom blev eftersatt).

Det har varit intressant att spåra alla begravda i gravkoret, av vilka jag kände några men de flesta bara är namn för mig. Men det har också varit lite sorgligt, och ett memento mori (en påminnelse om  allas vår dödlighet) att studera dem, nu alla döda (därbland rätt många småbarn).

gravkor 28/9 2005
Sofie, Julie, Ulla, Eva, Tage framför Elfbrinkska gravkoret 28/9 2005

Gravkoret byggdes som bekant efter Olof Elfbrinks död 1835 av hans änka Ulla född Elfstrand och två av hennes syskon, Pehr Elfstrand och Marie, gift med Anders Petter Göransson; de tre männen var inte bara svågrar utan också kompanjoner i familjeföretaget. (Läs mer om dem och deras bakgrund på sidan Elfbrink, Elfstrand och Göransson.) Senare släktingar har tyvärr inte haft kvar grundarnas stora rikedom, vilket ibland lett till besvär med underhållet av gravkoret, men det är nu i gott skick. De släktingar som inte sett det i verkligheten rekommenderas ett besök!