Elfbrinkska gravkoret

Jag har nu gjort en beskrivning av Elfbrinkska gravkoret i Gävle, där 81 släktingar, däribland 10 av mina förfäder, ligger begravda. Jag har också gjort en förteckning på alla begravda i Elfbrinkska gravkoret, med släkttabeller som visar deras släktskap med varandra, tillsammans med lite statistik över deras levnadsålder och dödsår. På sidan finns också länkar till ett par läsvärda äldre beskrivningar av gravkoret och dess historia, och hur det såg ut där förr i tiden när kistor stod i rader på golvet (men underhållet så småningom blev eftersatt).

Det har varit intressant att spåra alla begravda i gravkoret, av vilka jag kände några men de flesta bara är namn för mig. Men det har också varit lite sorgligt, och ett memento mori (en påminnelse om  allas vår dödlighet) att studera dem, nu alla döda (därbland rätt många småbarn).

gravkor 28/9 2005
Sofie, Julie, Ulla, Eva, Tage framför Elfbrinkska gravkoret 28/9 2005

Gravkoret byggdes som bekant efter Olof Elfbrinks död 1835 av hans änka Ulla född Elfstrand och två av hennes syskon, Pehr Elfstrand och Marie, gift med Anders Petter Göransson; de tre männen var inte bara svågrar utan också kompanjoner i familjeföretaget. (Läs mer om dem och deras bakgrund på sidan Elfbrink, Elfstrand och Göransson.) Senare släktingar har tyvärr inte haft kvar grundarnas stora rikedom, vilket ibland lett till besvär med underhållet av gravkoret, men det är nu i gott skick. De släktingar som inte sett det i verkligheten rekommenderas ett besök!