Den 25 april 1921…

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 20200503_105154-768x1024.jpg

är den 20-åriga Ulla Klingberg i Paris. Nu skall hon få komma ut och känna livet pulsera, nu skall hon få uppleva något annat än det tråkiga gamla Gävle. Hon skall lära sig franska, ta sånglektioner och insupa så mycket kultur hon bara kan. I brev till och från henne under de 3 1/2 månad som hon är i Paris, kan vi i detalj följa vad hon har för sig och vad hon upplever.

…………………………………………………………………………………

Brev från mamma Anna hemma i Gävle. Hur går det med sången, undrar mamma: ”Sjunger du över hos Raynauds och ackompagneras du där av Mr Fraser?”

Mr. Fraser är en engelsman, som bor hos Raynauds. Han är förlovad med husets dotter Mimi: ”…husets gamle ungkarl, fin och hygglig, ackompanjerar mig mycket bra, oaktat han är engelsman. Han är läkare, och gör ingen som helst ansats, enligt Ulla, till att lära sig franska.

Mamma Anna är förstås nöjd att Ulla hamnat i ett bildat hem, herrn i huset är ju en publicerad poet!! ”Vad skriver Mr Raynaud? Har du läst något, som han skrivit?  Där i familjen borde det väl konverseras om litteratur och författare; göra de det? Föres där någon snillrik konversation?”

Ulla verkar inte tycka att det förs någon snillrik konversation på pensionatet, och gör det det, så förs den på franska, och då kan hon knappast följa med i samtalet.

Ulla nämner hem i brev att hon denna dag skall gå på en mottagning hos ”kineserna”. Det finns ingen uppföljande beskrivning av vad eller vilka de kan vara dock!

BAUDELAIRE ET LA RELIGION DU DANDYSME (French Edition): RAYNAUD, Ernest:  9782914958578: Amazon.com: Books


.