Den 16 april 1921…

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 20200503_105154-768x1024.jpg

är den 20-åriga Ulla Klingberg i Paris. Nu skall hon få komma ut och känna livet pulsera, nu skall hon få uppleva något annat än det tråkiga gamla Gävle. Hon skall lära sig franska, ta sånglektioner och insupa så mycket kultur hon bara kan. I brev till och från henne under de 3 1/2 månad som hon är i Paris, kan vi i detalj följa vad hon har för sig och vad hon upplever.

……………………………………………………………………………………………….

Den 16 april är en lördag och då är det återigen dags för Ulla att avlägga en visit hemma hos Gävlekonstnärinnan Ida Matton. Före resan skriver Ullas mamma Anna vid flera tillfällen till Ida Matton, de kände varandra från Idas tid i Gävle. De breven finns idag bevarade på universitetsbiblioteket i Uppsala.

Ida Matton är främst en skulptris och är nog den som senare komer att introducera Ulla i konstnärskretsar, där Ulla själv gör ett försök att skulptera.

skbl.se - Ida Elisabeth Matton
Ida Matton