Förmögna förfäders förmögenhet

En gren av mina förfäder var grosshandlarna och brukspatronerna Elfbrink, Elfstrand och Göransson i Gävle på 1700- och 1800-talen. Att de var mycket rika är välkänt inom släkten, men hur rika var de egentligen?

Jag har nu skrivit en artikel där jag sammanställt deras bouppteckningar, och även försökt räkna om nettobehållningen till dagens penningvärde. Räknat efter löneindex motsvarar summorna i flera fall ca 1 miljard kronor eller mer. Se Förmögna förfäders förmögenhet.

Antavla som visar min härstamning från och släktskapen mellan de personer som behandlas i artikeln; dessa är markerade med grått.