Den 20 maj 1921…

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 20200503_105154-768x1024.jpg

är den 20-åriga Ulla Klingberg i Paris. Nu skall hon få komma ut och känna livet pulsera, nu skall hon få uppleva något annat än det tråkiga gamla Gävle. Hon skall lära sig franska, ta sånglektioner och insupa så mycket kultur hon bara kan. I brev till och från henne under de 3 1/2 månad som hon är i Paris, kan vi i detalj följa vad hon har för sig och vad hon upplever.

…………………………………………………………………………………

Idag skulle Ullas avlägsna släkting Margit Lundeberg kommit till Paris. Av Ullas brev förstår vi att det inte alls var ovanligt att unga bemedlade kvinnor tog sig en tur till Paris! De reste ner med sällskap, bodde på pensionat, gärna med andra svenskor, och umgicks i grupp med svenskor. Det blev en möjlighet att se lite av världen under kontrollerade former innan äktenskap och plikter väntade.

Idag skall Ulla besöka Invaliddomen, eller kanske gå på Salonen. Ullas ganska lösa planer för dagen är ganska befriande. Hon verkar ta dagen som den kommer, utnyttjar vackert väder, men följer med väninnor om de lockar med något spännande.

Invaliddomen byggdes i slutet av 1600-talet som ett sjukhem för sjuka soldater, men kom också att innehålla kända gravvårdar i kapellet. Den mest kända är Napoleons.

Hotel des Invalides
Napoleons sarkofag