Eva Andéns advokatbyrå

Eva Andén (1886-1970) blev inte bara Sveriges första kvinnliga advokat, utan även Sofi Fogelmarcks boutredningsman.

Eva Johanna Andén.png
Eva Andén

Eva Andén föddes i Uppsala och utbildades till jurist där. 1912 fick hon tjänst som tingsnotarie i Falun; kanske var det där hon träffade Sofi, som ju själv bodde där 1912-1918. 1915 tog Eva över Kvinnliga Juristbyrån i Stockholm och när hon invaldes som första kvinna i Sveriges Advokatsamfund 1918, ändrade hon namnet till Eva Andéns advokatbyrå.

1922 har Sofi Fogemarck, då nära 60 år gammal, börjat fundera på sitt testamente. Hon har varit sjuklig genom hel livet; hon samäger dessutom också Strömsta Säteri tillsammans med sin svåger Erland Th. Klingberg. Hon äger ett väsentligt aktiekapital, men har gått i borgen för Mackmyra Sulfit, ett familjeföretag drabbat av den ekonomiska nedgången i samhället. Eva Andén blir Sofis boutredningsman, och sedan Sofi avlidit 1924, kommer Eva Andén att vara ansvarig för att förvalta dödsboet. Det tog, på grund av olika komplikationer, 10 år att reda ut! Så sent som 1937 nämns Eva Andén i ett brev i samband med utbetalningar från dödsboet.

Eva Andén var mycket framgångsrik och ofta anlitad i familjerättsliga fall. Hon hade flera kända klienter, bl a Selma Lagerlöf och Astrid Lindgren.

Men det finns ytterligare en koppling väd att notera! Evas syster Signe Andén bodde från 1930 i huset på Övre Slottsgatan 8B i Uppsala, det vill säga i samma bostadsrättsförening som Svante bor i nu. Lägenheten är lite annorlunda än de andra i huset – umgängesrummen är mindre och kök och badrum är större!

Eva och hennes syster Signe, deras syster Elsa och föräldrar, ligger alla begravda på Uppsala Gamla kyrkogård, blott ett stenkast från Övre Slottsgatan.