Innocenceorden: 12 släktingar och en guvernant

Ordenstecken för medlemmar i Innocenceorden

Bland de släktsaker jag ärvt finns två ordenstecken från Innocenceorden (se faktaruta nedan). Jag har länge undrat vilka släktingar som har haft dessa, men aldrig undersökt saken. Men igår blev jag uppmärksammad på en notis i Norrlandsposten 17/1 1877, där en lång rad släktingar nämns:

Norrlandsposten 17/1 1877

Sammanlagt räknar notisen upp 31 personer som intogs i orden vid årshögtiden i Gävle13/1 1877. Bland dessa var min morfars mors föräldrar Wilhelm och Emma Fogelmarck, ytterligare 10 av deras släktingar, och deras guvernant Hélène Pilo (senare gift Ångström). Dessutom underläraren Wahlgren på lantbruksskolan Vall utanför Gävle, där Wilhelm och Emma bodde och Wilhelm var föreståndare.

De släktingar som står i notisen som nya medlemmar är:

 1. Emma Fogelmarck f. Elfbrink (1842-1910). Min morfars mormor.
 2. Anna Lundeberg f. Elfbrink (1844-1913). Emmas syster.
 3. Betty Göransson f. Sehlberg (1820-1878). Gift med Emmas morbror Göran Fredrik Göransson i Sandviken.
 4. Emma Göransson f. Sebardt (1850-1934). Gift med Emmas kusin Henrik Göransson (se nedan).
 5. Mary Anna Göransson (1859-1902). Emmas kusin, dotter till Emmas morbror Herman Göransson, grosshandlare i Gävle.
 6. Elisabeth Göransson (1853-1933). Emmas kusin, dotter till Emmas morbror Göran Fredrik Göransson.
 7. Wilhelm Fogelmarck (1835-1893). Emmas make, min morfars morfar. Brukspatron på Mackmyra mm.
 8. Christian Lundeberg (1842-1911). Emmas svåger, gift med Anna. Brukspatron på Forsbacka.
 9. Henrik Göransson (1843-1910). Emmas kusin, son till Göran Fredrik Göransson. Disponent på Sandviken.
 10. Sten Nordström (1839-1921). Gift med Emmas syssling Jenny Elfstrand (1849-1932). Grosshandlare i Gävle.
 11. Anders Göransson (1855-1920). Emmas kusin, son till Emmas morbror Herman Göransson. Studerande (senare revisor).
 12. August Lundeberg (1849-1944). Bror till Emmas svåger Christian. Ingenjör på Forsbacka. (Senare patron på Oslättfors.)

Ordensmärkena på bilden kan alltså ha varit Wilhelms och Emmas, men det är inte säkert; det är mycket möjligt att även släktingar i senare generationer har varit medlemmar.


Innocenceorden grundades i Stockholm 1765. Verksamheten numera är främst en stor bal vartannat år och viss välgörenhet.
En lokalavdelning i Gävle grundades 1875 och finns ännu kvar. Annonser i Norrlandsposten 1875 uppmanade intresserade att ansöka om medlemskap. Verksamheten tycks främst ha varit en årshögtid varje år, och årshögtiden 1877 var den tredje.