Wilhelm Elfbrink död 150 år

Wilhelm Elfbrink (1813-1870)
Wilhelm Elfbrink (1813-1870)

För 150 år sedan, den 16 maj 1870 avled brukspatronen och riddaren av Vasaorden Wilhelm Elfbrink i Gävle, 57 år gammal.

Wilhelm Elfbrink var född 14/3 1813 och var son till grosshandlare Olof Elfbrink (1773-1835) och Ulla Elfstrand (1787-1844); han var själv grosshandlare, liksom storebror Daniel (1808-1846).

Wilhelm var i många år kompanjon med sin svåger Gustaf Luth (1800-1863); bland annat hade de ett stort rederi (som avvecklades på 1860-talet). Vidare ägde Wilhelm (efter broderns död) Mackmyra bruk, och han ägde tillsammans med Gustaf Luth Galtströms bruk i Medelpad. Wilhelm blev med tiden engagerad i olika industrier och andra företag i Gävle; han var bland annat en av stiftarna av Gävle-Dala Järnväg 1855, och satt i dess första styrelse; han var en av stiftarna av Korsnäs Sågverk AB (senare Korsnäs AB) 1855, och var dess verkställande direktör 1857-1869; han hade vid sin död nyss bildat Forsbacka Järnverk AB tillsammans med bl.a. svärsonen Christian Lundeberg och dennes far August Lundeberg; han var verkställande direktör i Gävle-Dala hypoteksförening; m.m.

Wilhelm hade även många kommunala och andra offentliga uppdrag i Gävle, bl.a. som vice ordförande i stadsfullmäktige och ordförande i handelssocieteten.

Wilhelm var gift 1837 med Sofie Göransson (1817-1860) och hade med henne tre barn:
Julia (1839-1918) gift med Oskar von Otter (1835-1905),
Emma (1842-1910) gift med Wilhelm Fogelmarck (1835-1893),
Anna (1844-1919) gift med Christian Lundeberg (1842-1911).
Wilhelm gifte om sig 1867 med Lina Ekstedt (1821-1904), som var förlovad med Wilhelms bror Daniel när han dog 1846.

Wilhelm Elfbrink var min morfars mormors far.

Nedan visas några av de många tidningsnotiser om dödsfallet som stod i tidningar runt om i landet.

Norrlands-Posten 1870-05-18
Aftonbladet 1870-05-19
Post- och Inrikes Tidningar 1870-05-19
Faluposten 1870-05-21
Nya Helsingen 1870-05-28

En reaktion på ”Wilhelm Elfbrink död 150 år”

  1. En av dem som har äran av att ha omvandlat Sverige till ett industriland. Väl värd att minnas på 150-årsdagen!

Kommentarer är stängda.