Viktor Klingberg och blomman Senecio klingbergii

Viktor Klingberg (1856-1947) var läkare men också amatörbotaniker. Han emigrerade till Sydafrika 1894 (se Viktor Klingbergs Afrikabrev), och de första åren i Afrika samlade han en hel del växter som han skickade till Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Viktor hade även kontakt med Museum of Natural History i London, men tyckte att de erbjöd för lite betalt. (Vad, om något, han fick från Stockholm vet vi inte.) Sedan verkar han ha slutat skicka växter, kanske eftersom han då lämnat nybyggarområdena i Matabeleland och bodde på mer etablerade platser i Sydafrika där floran nog var mer känd.

En av Viktors växter (en korsört) fick senare namnet Senecio klingbergii till hans ära. Tyvärr anses detta numera vara samma art som Senecio discifolius (numera kallad Emilia discifolia), så namnet används inte längre.

Namnet Senecio klingbergii gavs av den tyske botanikern Joh. Mattfeld som studerade de korgblommiga växterna i Viktors samling och 1922 skrev en artikel i Notizblatt des Königl. botanischen Gartens und Museums zu Berlin där han beskriver sammanlagt sju av dem som nya arter. Likaså har en lav som Viktor plockade i Bechuanaland senare beskrivits som en ny art Usnea acanthera. Några av Viktors växtexemplar är alltså typexemplar, dvs de exemplar som definierar arterna, och de är därför fortfarande viktiga för den botaniska forskningen.

Mattfeld skriver i sin artikel att Viktors samling i Naturhistoriska riksmuseet omfattar ungefär 300 växter; i riksmuseets databas Krypto-S finns (2015) av dessa  33 växtexemplar (31 kärlväxter och 2 lavar) insamlade av Viktor i Matabeleland och Bechuanaland (nuvarande Zimbabwe och Botswana) 1895-1896. Åtta av dessa (de åtta typexemplaren) finns med bild; länkar till några av dessa finns nedan.

Söker man i databasen på ”insamlare Klingberg” hittar man dessutom en sydbläddra Utricularia australis som Viktor plockade i Värmland som 17-åring, liksom 3 växter plockade av hans storebror Richard (1854-1907) som tonåring, däribland en ängsgentiana Gentianella amarella från Gustafsström där familjen bodde.

 

Senecio klingbergii
Senecio klingbergii (Naturhistoriska riksmuseet)
Officiella beskrivningen av Senecio klingbergii
Den officiella beskrivningen av Senecio klingbergii, av Joh. Mattfeld 1922 i Notizblatt des Königl. botanischen Gartens und Museums zu Berlin Bd. 8, Nr. 72, pp. 176-181.

 

Senecio klingbergii alias Emilia Discifolia (från eol.org)
Senecio klingbergii alias Emilia discifolia (från eol.org)

Länkar till bilder på några av Viktors växtexemplar (samtliga är typexemplar):