Lina Ekstedt, gift Elfbrink

Karolina Kristina (Lina) Ekstedt, född 27/6 1821 i Valbo (Gästrikland), död 13/1 1904 i Gävle. Lina föddes i Kristinelund i Valbo, som äldsta barn till länsmannen Carl Jacob Ekstedt (1789-1833) och Johanna Kristina Tellbom (1784-1825). Modern dog, av barnsbörd, när Lina var 3 år, och fadern gifte om sig 1829.1 Den 24/8 1833 blev Linas far överfallen och ihjälslagen av två båtsmän.2 Änkan var nu ensam med 4 barn, varav Lina (12 år) var äldst, och för att hjälpa dem tog kommerserådet Olof Elfbrink och hans hustru Ulla hand om Lina, som fick bo hos dem i Gävle; hon sågs nog som en finare tjänsteflicka men inte jämställd med familjen.3

När Lina blev äldre blev den 13 år äldre sonen Daniel Elfbrink (1808-1846) ändå förälskad i henne. Hans far Olof Elfbrink var då död, men modern Ulla var bestämt emot en sådan mesallians. När Ulla Elfbrink dog 1844 var Daniel 36 år och Lina 23; de väntade tills sorgeåret var över, och förlovade sig sedan och bestämde så småningom bröllop till sommaren 1846. Men i maj 1846 blir Daniel sjuk i lunginflammation och dör efter några dagars sjukdom på Mackmyra den 17 maj, på morgonen av vad som skulle varit hans första lysningssöndag.4

Dagen före sin död skrev Daniel Elfbrink ett testamente, där han testamenterade i stort sett hela sin förmögenhet till Lina.5 Lina avstod dock större delen av arvet till Daniels bror Wilhelm Elfbrink (1813-1870) och syster Charlotta (1810-1885, gift Luth).6 Lina behöll bl.a. Daniels stora stenhus i Gävle vid Gavleån (nr 6 i kv. III, nu N. Strandgatan 25, som Daniel köpt 1841), dit hon flyttade efter Daniels död och där hon bodde resten av sitt långa liv. Vidare fick Lina i ersättning skuldsedlar från Daniels syskon på sammanlagt 50 000 riksdaler banco, som löpte med 5% ränta, vilket gav henne en fast årlig inkomst.7

Vi vet ganska lite om Linas liv de första 20 åren efter Daniels död, och om hon fortsatte ha nära kontakt med familjen Elfbrink. 1867 är i alla fall kontakten nära; då gifter sig Lina med Wilhelm Elfbrink, Daniels bror, som nu är änkling med tre gifta och utflugna döttrar. Wilhelm var själv en förmögen grosshandlare och hade ärvt sina föräldrars stora hus ett par kvarter från Linas; de flyttade nu ihop i Linas hus och men Wilhelm behöll sitt andra hus, och hade kanske kvar sitt kontor där. Wilhelm var sjuklig, och Lina skötte om honom. Sommaren 1869 brann Gävle, och både Linas och Wilhelms hus totalförstördes. (De var nog själva på Mackmyra vid branden.) Linas hus byggdes upp igen, och Lina flyttade sedan tillbaka dit.

Wilhelm Elfbrink dog 1870, och Lina ärvde igen en stor förmögenhet, denna gång tillsammans med Wilhelms döttrar. Det verkar som att Lina i stort sett behöll det hon fått efter Daniel, troligen med lite tillskott av aktier eller andra värdepapper.8

Som änka fortsätter Lina ha nära kontakt med sina styvdöttrar Emma (1842-1910), gift med Wilhelm Fogelmarck (1835-1893) och Anna (1844-1913), gift med Christian Lundeberg (1942-1911), och är bland annat ofta hos dem på släktmiddagar på Vall, Mackmyra eller Forsbacka. Lina har säker bra kontakt även med den tredje systern Julia (1839-1918), gift med Oskar von Otter (1835-1905), men de flyttar 1873 från Gävletrakten (till Steninge slott). 1874 får Lina en sällskapsdam; det är Mia Thomée (1852-1934) som är systerdotter till Wilhelms första fru; Mia har blivit föräldralös och flyttar från Sundsvall till Lina, där hon bor tills hon gifter sig 1892.9 10


En samtida beskrivning av Lina ges i ett brev 1885 av Hélène Pilo (1849-1943), som var guvernant hos familjen Fogelmarck (dvs Linas styvdotter Emma (1842-1910) med man och barn):11
Tack för ditt bref, som jag fick inne hos Tante Lina, der vi tillbragt Söndagen. Du borde känna henne, hon är nog en bland hundra, och hon har en historia. När hon var 13 år blef hennes far, som var länsman mördad, och då upptogs hon i gamla Kommerserådet Elfbrinks hus, blef sedan förlofvad med en af sönerna (farbror till Emma), men han dog kort före bröllopet, testamenterande henne sin stora förmögenhet, hvilken hon dock till en stor del afträdde till fördel för den andra brodern (Emmas far). När denne sedan blef enkling, alla döttrarna gifta och han mycket sjuklig gifte hon sig med honom för att kunna följa honom till utländska bad och sköta honom. Vid hans död afstod hon åter större delen, af hvad henne tillkom åt barnen. Dessa äro de yttre dragen af hennes historia, som ju dock visa tillbaka på en än rikare inre. Jag ville, hon höll af dig, så som jag vet, hon håller af mig. Hon är mycket rar.


Noter:

 1. Med prästdottern Anna Greta Wahlroth (1797-1857).
 2. Mordet var en hämnd för att han kommit på dem med olagligheter. De två mördarna halshöggs året därpå på Valbos avrättningsplats. Mordet beskrivs bl.a. i samtida tidningar, t.ex. Gefle Weckoblad 7/9 1833, samt i ”Länsmansmordet i Valbo 24 augusti 1833” i Per Nicolaus Persson, Fornt och sentida från Valbo, Gävle 1951, sid 139-142.
 3. Lina kallas mamsell i husförhörslängden; hon står efter hushållerskan men före alla drängar och pigor.
 4. Enligt Gefleborgs Läns Tidning 20/5 1846. En annan version jag hört berättas som familjetradition var att han dog på sin sista lysningssöndag. En tredje version (i Percy Elfstrand, Mackmyra bruks historia, Meddelanden av Gestriklands kulturhistoriska förening 1925, sid 59) säger att lysningarna redan var över. Tyvärr står paret inte med i Gävles lysnings- och vigselbok.
 5. Daniels förmögenhet var betydande: netto 207 000 riksdaler banco, vilket 2021 motsvarar ca 25 miljoner kr mätt med konsumentprisindex, och ca 960 miljoner kr mätt med löneindex. Förmögenheten var främst Mackmyra bruk och, ännu mer, hans rederi. Daniel hade andelar (2/3) i 14 fartyg; Daniels rederi var (åtminstone året innan han dog) det tredje största i Gävle och det fjärde största i Sverige. Se även Förmögna förfäder.
 6. Om detta skedde i god sämja eller efter hårda förhandlingar och kanske påtryckningar vet vi tyvärr inget om; det tog i alla fall fyra år innan det slutliga arvsavståendet skrevs under 1/11 1850.
 7. Räntan 2 500 riksdaler banco/år motsvarar 2021 ca 300 000 kronor mätt med konsumentprisindex och ca 11 miljoner kr mätt med löneindex.
 8. Mackmyra bruk och Wilhelms andelar i andra bruk och Forsbacka järnverk ärvdes av döttrarna, dvs svärsönerna. Lina tycks ha sålt sitt hus i Gävle till svärsönerna ca 1880; dessa står sedan som ägare men Lina bor kvar till sin död.
  Vid sin död 1904 har Lina en förmögenhet på 77 591 kr (förutom ovannämnda skuldsedlar, som hon då låter förfalla), främst aktier; detta motsvara 2021 ca 5 miljoner kr mätt med konsumentprisindex och ca 50 miljoner kr mätt med löneindex.
 9. Mia är ju vuxen när hon kommer, nästan 22 år. Hennes lillasyster Helène Thomée (1862-1943) som bara är 12 kommer samtidigt till Emma och Wilhelm Fogelmarck som fosterdotter; hon gifter sig 1886 med Otto Redlund (1853-1927).
 10. Mia gifter sig 1892 med änklingen Robert Reuterskiöld (1838-1902) (vars första fru Betzy Elstrand var kusinbarn till Wilhelm Elfbrink).
 11. Ur brev 26/5 1885 från Hélène Pilo till hennes fästman Knut Ångström.