Helene Thomée och Märta Redlund

Helene Thomée, gift Redlund, och hennes dotter Märta Redlund är två släktingar (egentligen rätt avlägset) som haft nära kontakt med Fogelmarck och Klingberg.

TABELL 1

Emma Helene Thomée (15/5 1862 – 9/7 1943) var egentligen kusin (på Göransson-sidan) till den 20 år äldre Emma Fogelmarck, född Elfbrink (1842-1910), men när Helene blev föräldralös vid 12 års ålder så kom hon till Emma och Wilhelm Fogelmarck och uppfostrades hos dem på Vall och Mackmyra1 som fosterdotter – hon var bara två år äldre än äldsta barnet Sofie, och måste ha blivit som en storasyster till flickorna Sofie, Anna och Siri Fogelmarck.2 Helene bodde på Vall 11 år tills hon gifte sig där 1886 (23 år gammal) med Otto Frans Oscar Redlund (1853-1927), som varit förstalärare på Vall3 men strax innan flyttat till Munsö i Mälaren, nära Stockholm.

4 barn:

1. Curt Otto Wilhelm (12/12 1886 – 16/5 1965),

2. Märta Emma Maria (8/10 1888 – 18/1 1954), se tabell 2

3. Greta Oskara Josefina (23/8 1890 – 29/11 1966), kansliskrivare

4. Otto Jacob Robert (14/6 1895 – 7/12 1976), bankkassör

Otto och Helene Redlund med barn
Otto och Helene Redlund med barn Curt, Greta, Otto, Märta (ordningen ej helt säker)
Barnen Redlund
Märta, Otto, Greta, Curt Redlund (ordningen ej helt säker)

TABELL 2

Märta Redlund (8/10 1888 – 18/1 1954), dotter till Otto och Helene Redlund, gick Tekniska skolan i Stockholm 1906-1909 och Högre konstindustriella skolan i Stockholm 1909-1912, och blev så småningom (1934) föreståndare för Vitterhetsakademiens bildarkiv tills hon pensionerades 1951. Hon var ogift.

Märta Redlund bor som sällskapsdam hos sin fostermoster Sofie Fogelmarck från 1915 till Sofies död 1924, först i Falun och sedan i Stockholm.

Märta Redlund fortsatte uppenbarligen sin mammas nära kontakt med hennes ”fostermoster” Anna, nu gift Klingberg, och hennes familj på Mackmyra; hon verkar ha besökt Mackmyra ofta. Märta var alltså en (äldre) extrakusin till barnen Axel, Erland, Kajsa/Ulla, Wilhelm och Carl.

Märta Redlund var konstnärlig och målade bl.a. många tavlor under sina besök på Mackmyra. Några av dem visas här.


Källor och mer läsning:

Släkten Thomaeus, Thomé, Thomée & Adelsköld, 1986

Husförhörslängder från Sundsvall, Valbo och Gävle.


Noter:

  1. Familjen Fogelmarck var skrivna på Vall, men de flyttade till Mackmyra på somrarna.
  2. Helenes äldre syster Marie Sophie Thomée (10/10 1852 – 11/6 1934), som var nära 22 år, kom till Lina Elfbrink, född Ekstedt (27/6 1821 – 13/1 1904), Emma Fogelmarcks styvmor, där hon stannade tills hon gifte sig 1892 med Knut Robert Fabian Reuterskiöld (13/1 1838 – 28/2 1902), överste och chef för Hälsinge regemente (tidigare gift med Maries syssling Elisabet (Betsy) Catharina Elfstrand (28/6 1848 – 12/0 1879)). Brodern Erik Alarik Thomée (4/12 1849 – 19/10 1927) hade redan flyttat utomlands, och övriga 4 syskon hade dött som småbarn.
  3. Vall var en lantbruksskola, där Wilhelm Fogelmarck var föreståndare.