Harald Hårfager, tillägg

Som sagts på sidan Harald Hårfager finns många olika släktledningar från Birgitta Haraldsdotter, dotter till Harald Gille och gift med Birger Brosa (och genom Harald Gille ättling till Harald Hårfager enligt sagatraditionen, se Harald Hårfager.) Här är som exempel ytterligare två av dem.

Den första visar en släktledning från Birgitta Haraldsdotter till Måns Bengtsson Natt och Dag; vidare släktledning från honom visas på sidan Måns Bengtsson Natt och Dag.

 1. Birgitta Haraldsdotter, svensk drottning (? – efter 1202)
 2. Knut Jarl (?-1208)
 3. Cecilia Knutsdotter
 4. Johan Filipsson (Aspenäsätten) (?-1280)
 5. Knut Jonsson (Aspenäsätten) (? – ca 1345) riddare, riksråd
 6. Cecilia Knutsdotter (Aspenäsätten) (? – efter 1359)
 7. Bo Bosson (Natt och Dag) (? – efter 1389) riddare, riksråd
 8. Sten Bosson (Natt och Dag) (?-1411) riddare, riksråd
 9. Bengt Stensson (Natt och Dag) (?-1451) riddare, riksråd
 10. Måns Bengtsson (Natt och Dag) (? – ca 1476) riddare, riksråd

Den andra visar en härstamning via 1300-talets storman Bo Jonsson Grip, den störste ickekungliga jordägaren någonsin i Sverige som ägde minst 1500 gårdar. Slutet på härstamningen (från Nils Göransson Gyllenstierna af Lundholm eller Elsa Ryning) är samma som i två av härstamningarna från Karl Knutsson Bonde (se sista fotnoten där).

 1. Birgitta Haraldsdotter, svensk drottning (?-efter 1202)
 2. Knut Jarl (?-1208)
 3. Cecilia Knutsdotter
 4. Johan Filipsson (Aspenäsätten) (?-1280)
 5. Knut Jonsson (Aspenäsätten) (? – ca 1345) riddare, riksråd
 6. Cecilia Knutsdotter (Aspenäsätten) (? – efter 1350)
 7. Ingeborg Bosdotter (Natt och Dag) (? – efter 1370)
 8. Bo Jonsson (Grip) (?-1386) riksråd, drots
 9. Knut Bosson (Grip) (?-1406) häradshövding, riddare
 10. Katarina Knutsdotter (Grip) (? – ca 1450)
 11. Bo Nilsson (Grip) (?- ca 1465) riddare, riksråd
 12. Nils Bosson (Grip) (?-1522) riddare, riksråd
 13. Kerstin Nilsdotter (Grip) (?-1538)
 14. Nils Göransson Gyllenstierna af L. (?-1601) riddare, riksråd
 15. Kerstin Gyllenstierna af Lundholm (1570-1619)
 16. Elsa Ryning (?-1656)
 17. Erik Bagge af Berga (1627-1692) överste
 18. Elsa Sigrid Bagge af Berga (1665-1718)
 19. Hedvig Charlotta Prytz (1691-1747)
 20. Elsa Catharina Ridderfelt (1729-1758)
 21. Hedvig Lovisa Juliana Löwenborg (1750-1816)
 22. Carl Christoffer Klingberg (1780-1867) prost
 23. Erland Theodor Klingberg (1821-1914) bruksdisponent
 24. Erland Theodor Klingberg (1866-1938) major, bruksägare
 25. Carl Theodor Klingberg (1905-1990) godsägare
 26. Ulla Carlsdotter Klingberg (1934- )
 27. Svante Janson (1955- )

Källor:
Gustaf Elgenstierna, Svenska adelns ättartavlor.
Äldre Svenska Frälseätter I och II, Stockholm, 1957-2013.
E. Th. Klingberg, Slägten Klingberg, Gefle 1906.


Tillbaka till Harald Hårfager.