Oden, Njord och Frej

Till Oden sjelf i stjernklar sal
Uppstiger hennes ättartal

Från vår (eventuelle) förfader Harald Hårfager kan man gå vidare till gudarna Oden, Njord och Frej (Frö), om man tror på Ynglingasagan mm. Denna härledning presenterades t.ex. i Svenska Ättartal 1889, sid 90-91, som en del av en fotnot till ett anträd för en person (Marina Ulrica Ribbing af Zernava) som också räknade Harald Hårfager som en anfader; fotnoten inleds med citatet ovan, som kommer från det då mycket välkända diktverket Frithiofs saga av Esaias Tegnér.1 Härledningen är följande:2

 1. Oden
 2. Yngve Tyrkiakung
 3. Njord
 4. Yngve Frej (Frö)
 5. Fjölner
 6. Sveigder
 7. Vanlande
 8. Visbur
 9. Domalde
 10. Domar
 11. Dyggve
 12. Dag den vise
 13. Agne
 14. Alrek
 15. Yngve
 16. Jörund
 17. Aun (Ane) den gamle
 18. Egil
 19. Ottar Vendelkråka
 20. Adils
 21. Östen
 22. Yngvar
 23. Bröt-Anund
 24. Ingjald Illråde
 25. Olov Trätälja
 26. Halvdan Vitben
 27. Östen
 28. Halvdan milde eller matsnåle
 29. Gudröd Veidekung
 30. Halvdan Svarte
 31. Harald Hårfager

Efter guden Frej (Frö), som här också kallas Yngve, följer till och med Ingjald Illråde en lång rad sveakungar som regerade i (Gamla) Uppsala; Olov Trätälja flydde till Värmland och de följande var kungar i delar av Norge, fram till Harald Hårfager som enade Norge; se sidan Ynglingaätten.

Detta kan man ju tro på om man tycker det är kul, men några säkra källor finns naturligtvis inte. Huvudkällan är alltså Ynglingasagan, skriven av islänningen Snorre Sturlason ca 1230.3 Praktiskt taget samma kungalängd finns också i några andra medeltida källor. Den äldsta är Íslendingabók, skriven ca 1130 av islänningen Are Frode (som för släktledningen fram till sig själv); en annan är Historia Norvegiæ, skriven på latin i andra halvan av 1100-talet, troligen av en norsk präst; en tredje är Hversu Noregr byggðist, skriven på Island i slutet av 1200-talet.4


Tillbaka till ”Skrytsläkten”


Noter:

 1. Ett annat citat från ett annat ställe i Fritiofs saga kunde passa som motto för dessa sidor: ”Yfs ej af fädrens ära, en hvar har dock blott sin”.
 2. Stavningen av en del namn varierar mellan olika källor, bland annat beroende på om svenska, norska eller (forn)isländska namnformer används.
 3. Ynglingasagan, skriven mer än 200 år efter Islands kristnande, förklarar att Oden var en människa från Asien som kom till Norden; han var en stor krigare, och trolldomskunnig, och människorna kallade honom och hans hövdingar gudar och trodde länge på dem.
 4. Den som tror på dessa medeltida källor har i alla fall problemet att de skiljer sig i några detaljer, framför allt i de första generationerna, före Yngve Frej (nr. 3 ovan). Ynglingasagan säger att Frej och Yngve var olika namn på samma person, som var son till Njord, och att dessa var vaner, till skillnad från Oden som var en av asarna. Snorre Sturlason säger också i sin beskrivning av asagudarna i Edda att Frej var son till Njord, som kom från Vanheim och inte var av asaätt. Å andra sidan säger Snorre i samma Edda (i prologen) att ynglingarnas stamfar Yngve var son till Oden.
  Íslendingabók skiljer på Yngve och Frej; Frej var son till Njord Sveakung som var son till Yngve Tyrkiakung. Historia Norvegiæ har detsamma (utan tillnamnen).
  Hversu Noregr byggðist dubblerar Frej (och kallar ingen av dem Yngve): Frej var son till Njord som var son till Frej som var son till Oden.
  Versionen ovan från Svenska Ättartal är som synes denna, fast båda Frej nu heter Yngve istället.
  Dessutom har Íslendingabók och Historia Norvegiæ Agne och Alrek i omvänd ordning, och Íslendingabók hoppar över Östen och Halvdan Milde.