Birger Jarl och Folkungaätten

Folkungaätten är det traditionella namnet på den ätt med bl.a. Birger jarl och Magnus ladulås som var den mäktigaste stormannaätten i Sverige från slutet av 1100-talet och som regerade Sverige under stora delar av 1200- och 1300-talen. (Fast de kallades inte folkungar på sin tid.)

Jag har så vitt jag vet ingen härledning från Magnus ladulås eller senare medlemmar i släkten. Däremot finns det från Birger jarl minst ett dussin, mer eller mindre säkra, olika härledningar genom olika medeltida adelssläkter. Detta ger också de äldre generationerna i Folkungaätten enligt nedan, men de två första är inte historiskt belagda och kan betraktas som mytiska.

Birger jarl var född ca 1200-1209. Han gifte sig med prinsessan Ingeborg, dotter till kung Erik Knutsson (död 1216) och syster till Erik Eriksson läspe och halte (1216-1250). Birger blev Eriks jarl. Efter Erik läspe och haltes död utsågs hans systerson, Birger jarls äldste son Valdemar (c 1238-1302) till kung. Han var då barn och Birger styrde landet, vilket han i praktiken fortsatte med till sin död fast Valdemar då var vuxen.

Birger jarl räknas traditionellt som grundläggare av Stockholm 1252, även om det nog fanns en handelsplats där tidigare.

Jag har här valt en härledning via Måns Bengtsson Natt och Dag, där fortsättningen till mig finns.

 1. (Folke filbyter, hedning)
 2. (Ingevald [Folkungaätten])
 3. Folke den tjocke [Folkungaätten], gift med Ingegärd, dansk prinsessa
 4. Bengt snivil [Folkungaätten]
 5. Magnus minnesköld [Folkungaätten] (död 1208 i slaget vid Lena?)
 6. Birger jarl (död 1266) [Folkungaätten], jarl, riksföreståndare
 7. Gregers Birgersson (död 1276) [Folkungaättens oäkta gren], oäkta son till Birger jarl
 8. Magnus Gregersson [Folkungaättens oäkta gren] (död före 1326), riddare, riksråd, lagman
 9. Kristina Magnusdotter [Folkungaättens oäkta gren] (död efter 1364), g.m. Finvid Nilsson (död efter 1327) riddare, riksråd
 10. Birgitta Finvidsdotter [Frösviksätten] (död efter 1378), gift med Håkan Magnusson [Magnus Marinasons ätt]; senare abbedissa i S:ta Klara kloster, Stockholm
 11. Magnus Håkansson [Magnus Marinasons ätt] (död 1399) riddare, unionsråd
 12. Kristina Magnusdotter [Magnus Marinasons ätt] (död efter 1435)
 13. Måns Bengtsson [Natt och Dag] (död ca 1476) riddare, riksråd
  (+ ytterligare 17 generationer)

KÄLLOR:
Svenskt biografiskt lexikon, speciellt Folkungaätten
Äldre Svenska Frälseätter I:1,2, Riddarhusdirektionen, 1957, 1965.


Tillbaka till ”Skrytsläkten”.