Enköpingsdoktorn

Doktor Ernst Westerlund, allmänt känd som ”Enköpingsdoktorn”, var på sin tid en mycket omtyckt och uppskattad läkare.

Född i Öregrund 1839 studerade han till läkare i Uppsala, först med inriktning på gynekologi och obstretik, men han kom främst att verka som allmänläkare i Enköping från 1868.

Han fick snart ett rykte om sig att kunna bota det mesta – han brydde sig om patienternas bakgrund och historik, tog dem och deras lidande på allvar, och var mycket intresserad av sambandet kropp och själ. Han ville att patienterna skulle vara delaktiga i läkeprocessen, och tilldelade varje patient en hälsoregim att följa. Han etablerade snart en egen mottagning i Enköping. Han var illa sedd av den ordinarie läkarkåren, men blev 1901 medicine hederdoktor vid Lunds lasarett.

Under 1880-talet verkar Westerlund också varit verksam i Åre och Sälen sommartid. Han rekommenderade ofta frisk luft och fjällvistelse för sina patienter. I brev hem berättar Anna Fogelmarck att hon, under en vistelse i fjällen, stött på honom. Hon har rest dit med sin syster Sofi, som är sjuklig, och det verkar troligt att Sofi har behandlats av Westerlund.

På 1870-talet köpte Westerlund Halmbyboda, en herrgård utanför Uppsala , som lantställe. Hösten 1895 kom greve Leo Tolstoy d.y. (1869-1945) till honom i Enköping för att bli behandlad, och kärlek uppstod mellan honom och Westerlunds dotter Dora (1878-1933). De gifte sig 1896. Efter revolutionen i Ryssland 1917 flyttade Dora med åtta barn till Halmyboda; unge Paul Tolstoy (1900-1992) gifte sig sedan 1936 med Birgitta Lundeberg (1909-1991). Se sidan Tolstoy.

Ernst Westerlund kom att arbeta ända fram till sin död 1924. Han är begraven i Enköping.

Ernst Westerlund

Doktor Westerlunds hälsoblomma blev populär när han började ställa in den i patienternas rum. Den avger en angenäm citrondoft när man rör vid bladen, det skulle ha en läkande och lugnande effekt.

Doftpelargon DR WESTERLUNDS BLOMMA 12cm 20-25cm

Tolstoy

Idag begravs, i Funbo kyrka utanför Uppsala, Katarina Tolstoy-Johansson (1940-2021), dotter till Paul Tolstoy (1900-1992) och Birgitta Lundeberg (1909-1991). Hon var barnbarnsbarn till den ryske författaren Leo Tolstoy (1828-1910), men även barnbarns barnbarn till Wilhelm Elfbrink (1813-1870), och alltså en släkting till mig.

Vår släktskap med den svenska grenen av släkten Tolstoy beskrivs på sidan Tolstoy.

Lundeberg

Släkten Lundeberg var under senare delen av 1800-talet mycket nära förbunden med mina förfäder Elfbrink och Fogelmarck. Christian Lundeberg (1842-1911; statsminister 1905) gifte sig 1865 med Anna Elfbrink (1844-1913), dotter till Wilhelm Elfbrink (1813-1870) och Sofie f. Göransson (1817-1860). Anna var syster till Emma Elfbrink (1842-1910) som gifte sig 1863 med Wilhelm Fogelmarck (1835-1893), min morfars mors föräldrar.

Fogelmarcks bodde på Vall och Mackmyra bruk, och Lundebergs några kilometer bort på Forsbacka bruk, men de ägde de två bruken gemensamt, och de två familjerna Fogelmarck och Lundeberg umgicks mycket både privat och i affärer.

En mer detaljerad beskrivning av (denna del av) släkten Lundeberg finns nu på sidan Lundeberg.

Innocenceorden: 12 släktingar och en guvernant

Ordenstecken för medlemmar i Innocenceorden

Bland de släktsaker jag ärvt finns två ordenstecken från Innocenceorden (se faktaruta nedan). Jag har länge undrat vilka släktingar som har haft dessa, men aldrig undersökt saken. Men igår blev jag uppmärksammad på en notis i Norrlandsposten 17/1 1877, där en lång rad släktingar nämns:

Norrlandsposten 17/1 1877

Sammanlagt räknar notisen upp 31 personer som intogs i orden vid årshögtiden i Gävle13/1 1877. Bland dessa var min morfars mors föräldrar Wilhelm och Emma Fogelmarck, ytterligare 10 av deras släktingar, och deras guvernant Hélène Pilo (senare gift Ångström). Dessutom underläraren Wahlgren på lantbruksskolan Vall utanför Gävle, där Wilhelm och Emma bodde och Wilhelm var föreståndare.

De släktingar som står i notisen som nya medlemmar är:

 1. Emma Fogelmarck f. Elfbrink (1842-1910). Min morfars mormor.
 2. Anna Lundeberg f. Elfbrink (1844-1913). Emmas syster.
 3. Betty Göransson f. Sehlberg (1820-1878). Gift med Emmas morbror Göran Fredrik Göransson i Sandviken.
 4. Emma Göransson f. Sebardt (1850-1934). Gift med Emmas kusin Henrik Göransson (se nedan).
 5. Mary Anna Göransson (1859-1902). Emmas kusin, dotter till Emmas morbror Herman Göransson, grosshandlare i Gävle.
 6. Elisabeth Göransson (1853-1933). Emmas kusin, dotter till Emmas morbror Göran Fredrik Göransson.
 7. Wilhelm Fogelmarck (1835-1893). Emmas make, min morfars morfar. Brukspatron på Mackmyra mm.
 8. Christian Lundeberg (1842-1911). Emmas svåger, gift med Anna. Brukspatron på Forsbacka.
 9. Henrik Göransson (1843-1910). Emmas kusin, son till Göran Fredrik Göransson. Disponent på Sandviken.
 10. Sten Nordström (1839-1921). Gift med Emmas syssling Jenny Elfstrand (1849-1932). Grosshandlare i Gävle.
 11. Anders Göransson (1855-1920). Emmas kusin, son till Emmas morbror Herman Göransson. Studerande (senare revisor).
 12. August Lundeberg (1849-1944). Bror till Emmas svåger Christian. Ingenjör på Forsbacka. (Senare patron på Oslättfors.)

Ordensmärkena på bilden kan alltså ha varit Wilhelms och Emmas, men det är inte säkert; det är mycket möjligt att även släktingar i senare generationer har varit medlemmar.


Innocenceorden grundades i Stockholm 1765. Verksamheten numera är främst en stor bal vartannat år och viss välgörenhet.
En lokalavdelning i Gävle grundades 1875 och finns ännu kvar. Annonser i Norrlandsposten 1875 uppmanade intresserade att ansöka om medlemskap. Verksamheten tycks främst ha varit en årshögtid varje år, och årshögtiden 1877 var den tredje.