Systrarna Fogelmarcks ekonomiska problem på 1920-talet

Mina förfäder Elfstrand, Elfbrink, Göransson och Fogelmarck i Gävle och Valbo på 1800-talet var alla mycket förmögna; se sidan Förmögna förfäder.

Men det finns också tristare avsnitt i släktens ekonomiska historia. Min morfars mor Anna Klingberg, f. Fogelmarck, och hennes systrar Sofi Fogelmarck och Siri Gripensvärd ärvde en förmögenhet 1910. Men på 1920-talet var mycket av förmögenheten borta, delvis beroende på att familjeföretaget Mackmyra Sulfit gick dåligt. Värst drabbades Siri och hennes man Fredrik Gripensvärd, som 1916 köpte herrgården Herresta och dyrt renoverade den, för att drygt ett år senare sälja Herresta och istället köpa Strömsta herrgård, och dyrt renovera den. Det slutade med konkurs för dem 1922. Visserligen köpte systern Sofi och svågern Erland Strömsta av dem, för att Siri och Fredrik skulle kunna bo kvar, men det fungerade inte och de tvingades flytta 1924.

Ungefär samtidigt dog Sofi Fogelmarck. Hon hade en ordentlig förmögenhet i aktier mm på ca 450 000 kr (motsvarar i köpkraft ca 13 miljoner kr 2021), men hon hade också gått i borgen för lån till Mackmyra Sulfit på ungefär lika mycket. Detta, och komplikationer med Strömsta, gjorde att det tog 10 år att skifta hennes dödsbo.

1932 förlorade familjen Sulfiten, men de två herrgårdarna Mackmyra och Strömsta kunde räddas, och finns fortfarande i släkten.

En delvis detaljerad redogörelse för detta förlopp finns nu i artikeln Strömsta och Sulfiten – familjens ekonomiska problem på 1920-talet.