Pfeiff, Grundel och Helmfelt

Eva Margareta Pfeiff (1781-1851) var ättling till Anna Grundel, syster till fältmarskalken friherre Simon Grundel-Helmfelt, vilket visas nedan. (Detta berättigar Eva Margareta Pfeiffs ättlingar att söka det Helmfeltska släktstipendiet vid Uppsala universitet.1)


TABELL 1

Jakob Grundel, adlad Grundel född 16/5 1590 i Stockholm, död 9/7 1663 i Stockholm och begravd i Storkyrkan. Urmakare, rådman, borgmästare i Stockholm. Adlad 28/2 1663. ”Han blev 1654 den 29 april av drottning Christina, kort före hennes tronavsägelse, erbjuden adelskap, förmodligen för att göra hans son, den förut adlade Simon Grundel-Helmfelt, till boren adelsman, men undanbad sig detta; sedemera, då hans son i 2:a giftet höll på att, såsom ofrälse, förlora sitt mödernes fastighetsarv, begärde och erhöll han den förut försakade värdigheten.”
Gift (1) med Elisabet Depken, död 25/3 1655, dotter av borgaren i Västerås Simon Simonsson Depken och Christina Christofferdotter.
Gift (2) 1656 med Margareta Catharina Lemnia, död i barnsäng 16/1 1658.

7 barn, däribland:

(1) Simon, adlad Hjelmfelt, friherre Grundel-Helmfelt, född 25/9 1617 i Stockholm, död 14/7 1677 i slaget vid Landskrona. Adlad 9/5 1646 med namnet Hjelmfelt. Friherre 27/3 1674 med namnet Grundel-Helmfelt; skulle skriva sig friherre till Nyenhusen (i Österbotten). Page hos riksrådet Johan Skytte på dennes ambassad till England 1634-1635; studerade fortifikationsvetenskap i Utrecht 1640-1641; hovjunkare 1641 och generaladjutant 1644 hos fältmarskalk Lennart Torstensson vid svenska armén i Tyskland; kommendant i Leipzig 1647; guvernör över Riga 1656; generalguvernör i Narva och över Ingermanland 1659; fältmarskalk 1668; generalguvernör över Narva , Ingermanland och Kexholms län 1668; riksråd 1673; tf guvernör i Bremen 1674; lagman i Norrfinne lagsaga 1676; under Karl XI högste befälhavare i slagen vid Halmstad, Lund och Landskrona. Begravd 1678 i Storkyrkan i Stockholm, där hans epitafium av marmor syns på en pelare i koret.
Gift (1) 30/6 1647 i Leipzig med Margareta von Truchses född 6/9 1626 i Meissen, Sachsen, död 23/4 1655.
Gift (2) 22/3 1656 på Merrentin i Mark-Brandenburg med Margareta Hedvig von Parr född i Slesvig 19/4 1720, död i Stockholm 1/6 1686.
8 barn, alla döda före fadern.
Fältmarskalkens änka testamenterade, enligt sin mans yttersta vilja, 17 000 riksdaler till en fond för stipendier vid Uppsala universitet, det s.k. Helmfeltska stipendiet, där vissa stipendier utdelas med företräde för släktingar till fältmarskalken.1

(1) Anna (död 1704), se tabell 2.


TABELL 2

Anna Grundel, död 1704.
Gift 21/6 1640 i Stockholm med Johan Jakob Pfeiff, född 22/11 1613 i Alten-Stettin, död 27/3 1676 i Reval (nuv. Tallin) av en skada i ena tummen. Fil. mag. i Köningsberg 1638. Pastor vid tyska församlingen i Stockholm 1639. Biskop över Estland 1665. ”Hans änka och barn blev 19/11 1678 för hans långliga, nyttiga och oförtrutna tjänster adlade med namnet Pfeiff.”

6 barn, däribland:

Daniel (2/2 1653 – 28/3 1701), se tabell 3.


TABELL 3

Daniel Pfeiff, född 2/2 1653 i Stockholm, död 28/3 1701 i Åbo. Assessor i Åbo hovrätt.
Gift 27/2 1683 med Gertrud Helena Specht (adliga ätten 945), född 20/10 1659, död 1/4 1735, dotter av livmedikus doktor Peter Specht och Barbara Sofia Rooswijk.

9 barn, däribland

Johan Jakob (10/10 1686 – 16/11 1740), se tabell 4.


TABELL 4

Johan Jakob Pfeiff, född 10/10 1686 i Åbo, död 16/11 1740 i Stockholm. Student i Åbo 1701 och i Uppsala 1705. Legationssekreterare vid fredskonferensen i Nystad 1721. Expeditionssekreterare i krigsexpeditionen 1727.
Gift 7/3 1721 med friherrinnan Margareta Funck (24/8 1704 – 4/7 1772), dotter av presidenten friherre Gustaf Funck (friherrliga ätten 189) och Christina Cronström (adliga ätten 786).

9 barn, däribland:

Johan (29/7 1736 – 16/4 1795), se tabell 5.


TABELL 5

Johan Pfeiff, född 29/7 1736 i Stockholm, död 16/4 1795 på Yvre gård i Tierps socken (Uppland). Student i Uppsala 1747. Häradshövding i Norunda och Olands domsaga 1763.
Gift (1) 1/4 1768 med Brita Christina Ihre (1744 – 20/1 1769).
Gift (2) 28/12 1770 med Eva Charlotta Halenia (28/3 1747 – 30/1 1795), dotter till prosten och kyrkoherden i Tierp Erik Jonasson Halenius och Brita Danielsdotter Djurberg.

9 barn, däribland:

(2) Eva Margareta (23/12 1781 – 30/12 1851)


Not:

1
Se Uppsala universitets stipendiehandbok. Stipendiet har bland annat innehafts av Carl Jonas Klingberg (1815-1884), Viktor Klingberg (1856-1947), Fredrik Klingberg (1864-1938), Wilhelm Klingberg (1902-1994) och (2015-2020) Sofie White. Jag (Svante Janson) fick det dock inte när jag själv som student sökte det; många år senare träffade jag universitetets stipendiesekreterare som kom ihåg att jag inte fått stipendiet för att det fanns en minimiålder i stadgarna, och jag hade varit för ung.


Källor och mer läsning:

Erland Th. Klingberg, Slägten Klingberg, Gefle, 1906.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor, Stockholm, 1925-1936. (Cronström, Funck, Grundel, Grundel-Helmfelt, Pfeiff)

Simon Grundel-Helmfelt, urn:sbl:13250, Svenskt biografiskt lexikon (art av Alf Åberg), hämtad 2014-12-28.

Stipendiehandbok, Uppsala, 1950, sida 35.