Mackmyra sulfits arkiv och Fogelmarck

Arkivcentrum Dalarna
Arkivcentrum Dalarna

Jag har i veckan tillsammans med Julie och mamma Ulla besökt Arkivcentrum Dalarna i Falun och studerat arkivet från Mackmyra Sulfit AB, som grundades 1889 av Wilhelm Fogelmarck och hans svåger Christian Lundeberg1. Sulfiten försvann från släkten efter Kreugerkraschen 1932, och köptes så småningom av Stora Kopparbergs Bergslags AB (senare Stora, nu Stora Enso) innan fabriken lades ned 1976; nu finns därför Sulfitens arkiv i Storas arkiv på Arkivcentrum i Falun. Det finns 202 hyllmeter i Sulfitens arkiv, så vi läste och kopierade bara ett urval handlingar, främst protokoll från bolagsstämmor och styrelsemöten, årsredovisningar samt aktieboken.
Mer om Mackmyra Sulfit kommer senare när vi hunnit studera materialet.

Tills dess kan ni studera en ny sida om släkten Fogelmarck, från dess ursprung på 1600-talet i Fågelås socken i Västergötland fram till Anna Fogelmarck (1867-1953), gift med Erland Theodor Klingberg (1866-1938).

Peter Fogelmarck (1766-1829)
Peter Fogelmarck (1766-1829), källarmästare och handlande i Västervik, stamfar för vår gren av släkten Fogelmarck

  1. Christian Lundeberg gjorde senare en ännu större insats när han blev statsminister 1905 och lyckades ordna en fredlig unionsupplösning med Norge; mer om detta en annan gång.