Mackmyra

Herrgarden

Mackmyra bruk i Valbo, ca en mil väster om Gävle, var tidigare ett järnbruk, med en stångjärnssmedja. Bruket startades av bönderna i Mackmyra by, troligen i mitten av 1500-talet, men såldes 1685 och kom sedan att ägas av olika affärsmän och -kvinnor. Bruket köptes av Olof Elfbrink 1814, och har sedan dess funnits i släkten. Vindflöjeln på herrgårdens flaggstång visar datumet 24 jan 1814.

Till bruket hörde också en masugn, där man framställde tackjärnet som förädlades till stångjärn i smedjan, men den låg ett par km bort, se Sofiedal.

Den ståtliga herrgården byggdes ca 1800, alltså strax innan Olof Elfbrink köpte bruket. Herrgården användes dock normalt bara som sommarställe; på vintrarna bodde ägarna i Gävle (eller ibland på annan plats: Fogelmarck på Vall, och Klingberg i Falun 1910-1916). Först sedan Carl Klingberg övertog Mackmyra 1939 har herrgården använts permanent året runt.

Järnbruket lades ned 1877. Jordbruket lades ned ca 1970. Bruket driver nu bl.a. ett omfattande skogsbruk och en golfbana.
Se vidare Mackmyra bruks egen webbsida och foldern Mackmyra Bruk från Järnriket Gästrikland.

Bruksparken, som anlades av Olof Elfbrink och hans maka Ulla (född Elfstrand, 1787-1844), sköts numera av en ideell förening, se deras webbsida Bruksparkens vänner.

Köpet 1814 och dess bakgrund beskrivs i en artikel 1814 – märkesår för Sverige och Mackmyra av nuvarande ägaren Tage Klingberg, publicerad i Gävle Dagblad 18/5 2014.

En längre version av Tage Klingbergs artikel är Om Köpet från Strömbäcks 1814, som (i en lätt reviderad version) är publicerad med titeln Olof Elfbrinks köp av Mackmyra bruk år 1814 i årsboken Från Gästrikland 2015 från Gästriklands kulturhistoriska förening.

För en utförlig beskrivning av brukets historia under tiden som järnbruk, se Ur Mackmyra bruks historia av Percy Elfstrand, Meddelanden av Gestriklands kulturhistoriska förening 1925.

Dåvarande inspektorn August Lundeberg skrev 1834 en beskrivning av Mackmyra bruk; den finns här både som handskrivet original och renskriven version.

Utvecklingen efter järnbrukstiden med olika industrier på bruket beskrivs i ett föredrag om Mackmyras industriverksamhet av Rolf Klingberg.
Den största industrin var Mackmyra Sulfitfabrik som anlades 1889 och till 1932 till stor del ägdes av Mackmyra bruks ägare.

Mackmyra bruk har ofta varit en föregångare teknologiskt. Ett exempel är att Carl Klingberg 1947 köpte Norrlands första skördetröska, se artikel i Arbetarbladet 16(?)/8 1947 och uppsatsen Norrlands första skördetröska av Sofie White.

Märta Redlund målade tavlor av Mackmyra i början av 1900-talet.

Wilhelm Klingberg (född 1945, son till Wilhelm Klingberg, 1902-1994) har skrivit ned minnen från några besök han gjorde som barn hos sin farbror Carl Klingberg med familj på Mackmyra: Wilhem Klingbergs Mackmyra-minnen