Sofiedal (Valbo masugn)

Sofiedal 2014-10-31
Sofiedals herrgård 31/10 2014

Till Mackmyra bruk hörde en masugn, Valbo masugn, där man ur järnmalm framställde tackjärnet som sedan förädlades till stångjärn i smedjan i Mackmyra. Masugnen låg vid en bäck ett par km från Mackmyra, strax öster om nuvarande Valbo köpcentrum (på motorvägens norra sida); den byggdes 1672 men lades ned 1855. De enda rester som finns kvar nu är vissa grundmurar vid bäcken, kanske från vattenhjulen.

Valbo masugn. Tavla märkt 1884.
Valbo masugn. Tavla märkt 1884. (Möjligen äldre? Masugnen lades ju ned 1855.)

Den gamla herrgården vid masugnen, där bruksägarna bott innan Mackmyra herrgård byggdes, revs 1858. (Den flyttades och blev värdshus i Öby en km bort; huset finns fortfarande kvar vid Valbovägen och är nu privatbostad.) På platsen lät Wilhelm Elfbrink bygga en ny herrgård åt sin dotter Julia och hennes man Oskar von Otter, vilka bodde där 1859-1873. (De köpte sedan Steninge slott utanför Märsta.) Herrgården fick namnet Sofiedal efter Wilhelms fru Sofie Elfbrink, född Göransson. (Sofie dog 12/5 1860, knappt ett halvår efter Julias bröllop 1/12 1859; jag vet inte om herrgården fick sitt namn efter hennes död eller inte.)

Sofiedals herrgård. Tavla märkt 1883.
Sofiedals herrgård. Tavla märkt 1883.

Sofiedals herrgård har sedan haft diverse andra ägare utanför släkten; den ägdes i mitten av 1900-talet av Mackmyra Sulfit (då inte längre i släkten) och var en period tjänstebostad för deras skogschef. Herrgården ägs nu (2014) av Gävle kommun men står tom och förfaller, se ”Flera inbrott på Sofiedals herrgård” (Arbetarbladet 10/7 2014). (Se även artikel i Gävle Dagblad 10/7 2010.)

Sofiedal har också givit namn åt den närbelägna Sofiedalsskolan.

SofieElfbrink
Sofie Elfbrink, född Göransson (1817-1860)