Professorer i matematik

I släkten finns några akademiker, tre av dem professorer i matematik.

  1. Johannes Rudbeckius, född i Almby 3/4 1581, död i Västerås 8/8 1646. Professor i matematik vid Uppsala universitet 1604. Hans bana som matematiker blev dock kort; 1607-1609 studerade han i Wittenberg, och efter hemkomsten blev han professor i hebreiska 1609 och sedan i teologi 1611. Efter stridigheter på universitetet blev han av kung Gustav II Adolf bortflyttad och blev hovpredikant, och karriären fullbordades när han 1619 blev biskop i Västerås.1 Han hade nog blivit ärkebiskop om han inte 1636 låtit trycka en bok där han hävdade kyrkans makt och oberoende mot staten och kungen; boken förbjöds genast. Far till Olof Rudbeck (1630-1702). Se vidare Johannes Rudbeckius i Svenskt biografiskt lexikon.
  2. Emil Fogelmarck, född 1/1 1833 i Västervik, död 28/12 1904 i Stockholm. Professor i ren matematik vid KTH 1875-1898. Se Emil Fogelmarck.
  3. Svante Janson, född 21/5 1955 i Uppsala. Filosofie doktor 21/5 1977. Professor i matematik vid Uppsala universitet 1987.2 Se Om Svante och Julie, intervju och Svante Janson: min skolgång.


Noter:

  1. Biskop var både högre i rang och betydligt bättre avlönat än professor på den tiden. Hur det är idag med rang och status idag får ni bedöma själva; notera att Sverige har idag (2016) 14 biskopar, och det var ungefär lika många på 1600-talet, medan det finns ca 5000 professorer i Sverige nu mot 7 när Rudbeckius var professor (sedan Uppsala universitet återupprättats 1593; antalet ökade kraftigt senare under 1600-talet). Biskopslönen (i den här världen) är betydligt högre än en genomsnittlig professorslön, även om min lön nu är lika stor som biskoparnas.
  2. Efter att ha vikarierat som professor i matematisk statistik från 1985.