Adel

Adliga anmödrar (klicka på bilderna för en större version)

Adliga förfäder finns på flera grenar av släktträdet. Jag känner bland mina anmödrar till fem fall av adelsdöttrar (gifta med ofrälse), och var och en av dessa fem adliga kvinnor har fler (ofta många) adliga förfäder och -mödrar. Det beskurna släktträdet ovan visar min härstamning från dessa fem. (Enligt en familjetradition var dessutom Baalack polsk adel. Detta har inte kunnat bekräftas och verkar mindre troligt; se Baalack.)

Se även sidan Bakgrund: adel i Sverige.

Av de fem adelskvinnorna ovan har Hedwig Löwenborg, Catharina Lilliestielke och Anna Margareta Skogh anor som kan följas mycket långt tillbaka; alla tre har förfäder (ofta gemensamma) inom högadliga släkter (t.ex. Trolle, Bonde och Natt och Dag) och genom dem vidare inom många andra medeltida högadliga släkter, inklusive kungasläkter. (Rimligtvis har de även ännu fler lågadliga och ofrälse förfäder, men av naturliga skäl känner man bäst till de högadliga släkterna.)

Eva Margareta Pfeiff har också anor som kan följas rätt långt: till 1500-talet, och i något fall till 1400-talet. Bland hennes (och därigenom mina) anor finns bl.a. Anna Grundel ( -1704), syster till fältmarskalk friherre Simon Grundel-Helmfelt; p.g.a. detta släktskap har flera medlemmar i släkten långt senare kunnat få det Helmfeltska släktstipendiet vid Uppsala universitet, se Pfeiff, Grundel och Helmfelt.

Christina Matilda Georgina af Trolle har däremot få adliga anor; visserligen var det fyra generationer adelsmän af Trolle före henne, men alla utom en gifte sig med ofrälse, och hennes farmor Anna Gustava af Klercker var visserligen dotter till en friherre, men han hade blivit adlad själv och hade inga adliga anor.

De första 4 generationerna förfäder till var och en av dessa fem adliga anmödrar visas i antavlorna nedan; de flesta är adliga men inte alla. (Klicka gärna på antavlorna.)